DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TISB 592ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı
Ders İçeriği Çağdaş dönem Tefsir metinlerinden seçmeler okutulacak ve yorumlanacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1-

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1ABDULHAMİT BİRIŞIK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TISB 592 Dersin Adı:  ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri DSHMY D0250,
Amaç :
İçerik : Çağdaş dönem Tefsir metinlerinden seçmeler okutulacak ve yorumlanacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %75
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İslam Dünyasının 18.yy'daki İlmi ve Fikri Durumu ve Tefsir İlmi; Oryantalizm ve Kur'an Araştırmaları
2 İslam dünyasında 18. yy sonrasında yazılan Kur'an tefsirlerine toplu bir bakış
3 Şah Veliyyullah Dihlevi ve Ailesinin Tefsir Faaliyetleri ve Tefsir Eserleri; Kadı Senaullah Panipati ve Tefsiri
4 Sıddık Hasan Han Kannuci ve Fethu'l-Beyan adlı tefsiri;
5 Hamidüddin Ferahi ve Tefsiri Nizamu'l-Kur'an
6 Hamidüddin Ferahi ve Tefsiri Nizamu'l-Kur'an
7 Muhammed Abduh ve Reşid Rıza'nın Kur'an Çalışmaları ve Tefsirü'l-Menâr tefsiri
8 Muhammed Abduh ve Reşid Rıza'nın Kur'an Çalışmaları ve Tefsirü'l-Menâr tefsiri
9 Cemaleddin Kasımi ve Mehasinü't-Te'vil adlı eseri
10 Cemaleddin Kasımi ve Mehasinü't-Te'vil adlı eseri
11 Seyyid Kutub ve Tefsiri Fi Zilali'l-Kur'an
12 Seyyid Kutub ve Tefsiri Fi Zilali'l-Kur'an
13 İzzet Derveze ve et-Tefsirü'l-Hadis adlı eseri
14 İzzet Derveze ve et-Tefsirü'l-Hadis adlı eseri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Abdulhamit Birışık, Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2012Türkçe
Mesut Okumuş, Kur’an’ın Kronolojik Okunuşu : Muhammed İzzet Derveze Örneği, Araştırma Yayınları, Ankara 2009Türkçe
Abdülkadir Muhammed Salih, et-Tefsir ve’l-müfessirun fî’l-asri’l-hadis, Dârü’l-Ma’rife, Beyrut 1424/2003العربية
Cemaleddin Muhammed b. Muhammed Saîd Cemaleddin Kasımi, Tefsirü'l-Kasımi: Mehâsinü't-te'vîl (tashih Muhammed Fuâd Abdülbâkî), I-XVIII, Dâru İhyai'l-Kütübi'l-Arabiyye, Kahire 1386/1957Türkçe
J. J. G. Jansen, Kur'ana Bilimsel, Filolojik, Pratik Yaklaşımlar (trc. Halilrahman Açar), Fecr Yayınevi, Ankara 1993Türkçe
J. M. S. Baljon, Kur'an Yorumunda Çağdaş Yönelimler (trc. Şaban Ali Düzgün), Fecr Yayınevi, Ankara 1994, 159 s.Türkçe
Çağdaş İslam Düşünürleri (Ed. Cağfer Karadaş), Ensar Neşriyat, İstanbul 2007, 395 s.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları