DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TISB 538İSLÂM HUKUKUNDA HÜKÜM KAYNAKLARI-II3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı
Ders İçeriği İstihsan, maslahat, örf, sedd-i zerai ile hüküm vermenin genel ilkeleri, sahabe görüşü ve önceki şeriatlerde bulunan hükümlerin İslâm hukukundaki yeri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1-

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1MUSTAFA TÜRKAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TISB 538 Dersin Adı:  İSLÂM HUKUKUNDA HÜKÜM KAYNAKLARI-II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA TÜRKAN E-Mail:  mturkan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 4432, 296 4464,
Ders Yeri DSHMY D0118,
Amaç :
İçerik : İstihsan, maslahat, örf, sedd-i zerai ile hüküm vermenin genel ilkeleri, sahabe görüşü ve önceki şeriatlerde bulunan hükümlerin İslâm hukukundaki yeri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Fıkıh Usulünün tarifi, doğuşu, tedvin edilmesi, tarihi gelişimi ve temel literatürü
2 Şer'î hükümlerin delilleri: Kitab'ın tarifi, özellikleri, kaynak değeri ve kaynaklar arasındaki yeri
3 Sünnet'in tarifi, nevileri ve kaynaklık değeri
4 İcma'nın tarifi, gerçekleşme şartları, nevileri ve hükmü
5 Kıyasın tarifi, kaynaklık değeri, rükünleri, şartları. İlletin tarifi, şartları, illeti belirleme yöntemleri, ta'lil ve hikmet kavramları
6 Mesalih-i mürsele ve istihsan
7 Örf, sedd-i zerâyî, şer'u men kablenâ, sahabî kavli ve ıstıshab
8 Teklifi ve vazî hükümler
9 Hâkim, hüsun-kubuh teorisi, mahkûmun fîh ve mahkûmun aleyh
10 Kaynaklardan hüküm çıkarma (İstinbat Metotları) Vaz' olunduğu mana bakımından lafızlar
11 Kullanıldığı mana bakımından lafızlar. Manaya delaletinin açıklık ve kapalılığı bakımından lafızlar.
12 Manaya delâletin şekli bakımından lafızlar
13 Hükümlerin gayeleri, delillerin teâruzu ve nesih
14 İctihad ve taklid
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Zekiyyüddin Şaban İslam Hukuk İlminin EsaslarıTürkçe
Zekiyyüddin Şaban İslam Hukuk İlminin EsaslarıTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU