DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TISB 561İLK DÖNEM İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ-I3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı
Ders İçeriği İslâm Mezhepleri Tarihi'nin tanımı, amacı, konusu, metodu, temel kavramları ve kaynakları, Mezheplerin doğuşunda etkili olan siyasi ve sosyal olaylar, itikadi meseleler, din anlayışındaki farklılaşmalar, ilk mezhepler, Haricîlik, Şîa (Zeydiyye, İmamiyye, İsmailiyye), Ehl-i Sünnet (Selefiyye, Mutezile, Eş’arilik, Matüridilik), Mürcie’nin ortaya çıkışı, alt kolları ve görüşleri ile tartışmaları incelenecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1-

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1FATİH TOPALOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TISB 561 Dersin Adı:  İLK DÖNEM İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ-I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FATİH TOPALOĞLU E-Mail:  fatihtopaloglu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 4417,
Ders Yeri DSHMY D0150,
Amaç :
İçerik : İslâm Mezhepleri Tarihi'nin tanımı, amacı, konusu, metodu, temel kavramları ve kaynakları, Mezheplerin doğuşunda etkili olan siyasi ve sosyal olaylar, itikadi meseleler, din anlayışındaki farklılaşmalar, ilk mezhepler, Haricîlik, Şîa (Zeydiyye, İmamiyye, İsmailiyye), Ehl-i Sünnet (Selefiyye, Mutezile, Eş’arilik, Matüridilik), Mürcie’nin ortaya çıkışı, alt kolları ve görüşleri ile tartışmaları incelenecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kavramsal çerçeve.
2 İslam Mezhepleri Tarihinin kaynakları ve problemleri.
3 İtikadi İslam Mezheplerinin oluşmasını etkileyen siyasi sebepler.
4 İtikadi İslam Mezheplerinin oluşmasını etkileyen dini sebepler.
5 İtikadi İslam Mezheplerinin oluşmasını etkileyen sosyal-kültürel sebepler.
6 İtikadi İslam Mezheplerinin oluşmasını etkileyen coğrafi-iklimsel sebepler.
7 Hariciliğin ortaya çıkışı ve görüşleri.
8 Şia'nın ortaya çıkışı ve görüşleri.
9 Ehl-i Sünnet'in oluşum süreci ve temel görüşleri
10 Eş'ariliğin ortaya çıkışı ve görüşleri.
11 Matüridiliğin ortaya çıkışı ve görüşleri.
12 Mu'tezilenin ortaya çıkışı ve görüşleri.
13 Mürcie'nin ortaya çıkışı ve görüşleri.
14 Değerlendirme ve düşünceler.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU