DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TISB 523HADİSTE METİN TENKİDİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı
Ders İçeriği Metin tenkidi kavramının içeriği ve sened tenkidini tamamlayıcı yönü irdelenecek, metin tenkidinde kullanılan başlıca usuller ve konuya dair teorik kaynaklar tanıtılacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1-

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1MAHMUT YAZICI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TISB 523 Dersin Adı:  HADİSTE METİN TENKİDİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MAHMUT YAZICI E-Mail:  İç Hat:  296 4462,
Ders Yeri İslami İlim.Enst. A0103,
Amaç :
İçerik : Metin tenkidi kavramının içeriği ve sened tenkidini tamamlayıcı yönü irdelenecek, metin tenkidinde kullanılan başlıca usuller ve konuya dair teorik kaynaklar tanıtılacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Metin Tenkidi ile İlgili Kavramsal Çerçeve
2 Metin Tenkidinin Tarihi Süreci: Hz. Peygamber ve Sahâbe dönemi
3 Metin Tenkidinin Tarihi Süreci: Tâbiîn ve Etbâ-ı Tâbiîn dönemi
4 İtikadi ve Fıkhi Mezheplerin Metin Tenkidine Yansımaları
5 Metin Tenkidi İle İlgili Çalışmalar
6 Ülkemizde metin tenkidi konusunda yapılan çalışmalar
7 Sened-Metin İlişkisi: Ravinin Adalet ve Zaptının Metin Tenkidindeki Rolü
8 Metne Yönelik Hadis İlimleri
9 Metne Yönelik Hadis İlimleri
10 Duafâ ve mevzuât literatürün metin tenkidine katkısı
11 Metin Tenkidinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
12 Metin Tenkidi Yöntemleri: Hadislerin Kur’an’a ve sünnete arzı
13 Metin Tenkidi Yöntemleri: Hadislerin akla, bilimsel verilere ve tarihî gerçeklere arzı
14 Oryantalistlerin Metin Tenkidine Yönelik Eleştirileri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Polat, Selahattin, Metin Tenkidi, İFAV Yay.Türkçe
Yıldırım, Enbiya, Hadiste Metin Tenkidi, Ankara: Otto YayınlarıTürkçe
Zerkeşi, Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, KitabiyatTürkçe
Okiç, Tayyib, Bazı Hadis Meseleleri Üzerine TetkiklerTürkçe
Karacabey, Salih, Hadis Tenkidi, Emin YayTürkçe
Çakın, Kamil, Hadislerin Kur’an’a Arzı Meselesi, AÜİFD, s. XXXIV (1993), s. 237-262. Türkçe
Dümeyni, Misfir b. Gurmullah, Hadiste Metin Tenkidi Metodları, Kitabevi Yay.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU