DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TISB 517KLASİK HADİS USULÜ VE KAYNAKLARI-I3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı
Ders İçeriği Hadis usûlü kavram ve tanımlarının başlangıçtan itibaren geçirdiği gelişim seyri hakkında bilgi verilecektir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1-

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1MAHMUT YAZICI

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TISB 517 Dersin Adı:  KLASİK HADİS USULÜ VE KAYNAKLARI-I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MAHMUT YAZICI E-Mail:  İç Hat:  296 4462,
Ders Yeri DSHMY D0118,
Amaç :
İçerik : Hadis usûlü kavram ve tanımlarının başlangıçtan itibaren geçirdiği gelişim seyri hakkında bilgi verilecektir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Hadis usûlünün tarihçesi
2 İlk hadis usûlü çalışmaları
3 İmam Şâfiî'nin er-Risâle'si
4 İmam Müslim'in el-Câmiu's-sahîh'inin mukaddimesi
5 Ebû Dâvûd'un Mekkelilere Mektubu
6 Tirmizî'nin İlel'i
7 Hicri dördüncü yüzyıldan sonra yazılan hadis usulü eserleri
8 el-Muhaddisu'l-Fasl beyne'r-Ravi ve'l-Va'î
9 Ma'rifetu Ulumi'l-Hadis
10 el-Kifâye fi 'ilmi'r-rivâye
11 Mukaddimetu ibnu' s- Salâh fȋ 'Ulûmi'l-l Hadȋs
12 Nevevi Takrib
13 Nuhbetu'l- fiker, Ibn Hacer
14 Geç dönem hadis usulü eserleri, şekil ve içerik,
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU