DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TEG 514TÜRK DİLİNDE YENİLEŞME VE GELİŞİM EVRELERİ- II3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilerin Türkçenin gelişme ve yenileşme süreçlerini derinlemesine kavramalarını ve tartışmalarını sağlamak.
Ders İçeriği Türk dilinin ilk metinlerden bugüne değin geçirdiği aşamalar, dönemlerin özellikleri, dönemlerin metinlere dil açısından yansıyan yönleri, metinlerin filolojik değeri, değişik dillerde yaşanan yenileşme süreçleri, bu süreçlerin Türk dili ile ilişkilendirilmesi, Atatürk’ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve Türk Dil Kurumu’nun çalışmaları, dilbilgisi-terim-sözlük-yazım alanlarındaki gelişmeler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türk dilinin tarihsel gelişim aşamalarını kavrar.
2Türk dilinin lehçe, şive ve ağızlarını tanır.
3Dil tarihinde özleşme girişimlerini görür.
4Türk dilinde gelişme ve yenileşme bilinç ve duyarlılığı edinir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01        5343
ÖK 02     23 5 2 
ÖK 0322   24     
ÖK 0433  333 3   
Ara Toplam55  3710 13363
Katkı110012303121

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14456
Ödevler51050
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12222
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1NURETTİN ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TEG 514 Dersin Adı:  TÜRK DİLİNDE YENİLEŞME VE GELİŞİM EVRELERİ- II
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NURETTİN ÖZTÜRK E-Mail:  nozturk@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1015,
Ders Yeri EGT A0322,
Amaç : Öğrencilerin Türkçenin gelişme ve yenileşme süreçlerini derinlemesine kavramalarını ve tartışmalarını sağlamak.
İçerik : Türk dilinin ilk metinlerden bugüne değin geçirdiği aşamalar, dönemlerin özellikleri, dönemlerin metinlere dil açısından yansıyan yönleri, metinlerin filolojik değeri, değişik dillerde yaşanan yenileşme süreçleri, bu süreçlerin Türk dili ile ilişkilendirilmesi, Atatürk’ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve Türk Dil Kurumu’nun çalışmaları, dilbilgisi-terim-sözlük-yazım alanlarındaki gelişmeler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Türk dilinin tarihi
2 Türk dilinin lehçeleri
3 Orhun Türkçesi
4 Uygur Türkçesi
5 Karahanlı Türkçesi
6 Selçuklu Dönemi
7 Eski Anadolu Türkçesi
8 Klasik Osmanlıca
9 Arasınav
10 Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi
11 Türk Dil Kurumu
12 Güneş-Dil Teorisi
13 Türkçenin güncel sorunları
14 Bilim, öğretim, sanat ve felsefe dili olarak Türkçe
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Agah Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme EvreleriTürkçe
Fehmi Karamanlıoğlu, Türk DiliTürkçe
Talat Tekin, Türk DilleriTürkçe
Ahmet Caferoğlu, Türk Dili TarihiTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları