DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBO 528SOSYAL BİLGİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Araştırma ile ilgili temel kavramlar, Araştırma süreç ve teknikleri; Araştırma Model ve Desenleri, Eğitimde araştırma projeleri
Ders İçeriği Öğrencilere bilim ve araştırma kavramları, sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri ve farklılıkları konusunda bilgiler verilecek.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrencilere bilim ve araştırma kavramları ile sosyal bilimlerde araştırmanın temel özelliklerini öğrenir.
2Öğrenciler nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları, araştırma modelleri arasındaki farklılıkları kavrar.
3 Öğrenciler veri toplama yolları, verilerin analizi, araştırma sonuçlarının kullanımı ve nasıl rapor yazılacağını öğrenir
4 Öğrencilere sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılmış çalışmaları objektif olarak analiz eder.
5 Öğrencilere sosyal bilgiler öğretimi alanında bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak bilimsel bir araştırma projesi (raporu) hazırlar.
6Öğrenciler hazırlamış oldukları araştırma projelerini sınıfa sunma bilgi ve becerisi kazanırlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 015555 55  55
ÖK 0255555555 55
ÖK 035555555 555
ÖK 0455555555555
ÖK 055555555 555
ÖK 065555 55 555
Ara Toplam3030303020303010203030
Katkı55553552355

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1KEMAL DAŞCIOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBO 528 Dersin Adı:  SOSYAL BİLGİLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat:  296 1092,
Ders Yeri EGT A0121,
Amaç : Araştırma ile ilgili temel kavramlar, Araştırma süreç ve teknikleri; Araştırma Model ve Desenleri, Eğitimde araştırma projeleri
İçerik : Öğrencilere bilim ve araştırma kavramları, sosyal bilimlerde araştırmanın temel özellikleri ve farklılıkları konusunda bilgiler verilecek.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilim sınıflamaları
2 Sosyal bilimler
3 Sosyolojik yöntemin kuralları
4 Antropoloji tarihçesi
5 Antropolojinin dalları: Sosyal-kültürel antropoloji, felsefi antropoloji ve fiziksel antropoloji
6 Araştırma parametreleri: Din, cinsiyet, iktisat
7 Kültür incelemeleri
8 arasınav
9 Nüfusbilim incelemeleri
10 Toplumsal tipoloji: Toplum ve topluluk
11 Alanyazını taraması
12 Nicel ve nitel inceleme teknikleri
13 Kaynakça sorunları
14 Araştırmanın bütünleştirilmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Mehmet Kaplan, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1973 Türkçe
Hikmet Altınkaynak, Çağdaş Türk ŞiiriTürkçe
Şükran Kurdakul, Çağdaş Türk Edebiyatı: Cumhuriyet Dönemi, İstanbul, Broy Yayınları, 1988Türkçe
Rauf Mutluay, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul, T. İş Bankası Yayınları, 1973Türkçe
Mehmet Kaplan, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1973 Türkçe
Hikmet Altınkaynak, Çağdaş Türk ŞiiriTürkçe
Şükran Kurdakul, Çağdaş Türk Edebiyatı: Cumhuriyet Dönemi, İstanbul, Broy Yayınları, 1988Türkçe
Rauf Mutluay, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul, T. İş Bankası Yayınları, 1973Türkçe
Mehmet Kaplan, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1973 Türkçe
Hikmet Altınkaynak, Çağdaş Türk ŞiiriTürkçe
Şükran Kurdakul, Çağdaş Türk Edebiyatı: Cumhuriyet Dönemi, İstanbul, Broy Yayınları, 1988Türkçe
Rauf Mutluay, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul, T. İş Bankası Yayınları, 1973Türkçe
John W Bennett, Kültürlerin İncelenmesi: Saha çalışması teknik ve metodolojisi, Çeviren: Fuat Fegan, İmar ve İskan Bakanlığı Yayınları, Ankara:1968Türkçe
Kenneth Goldstein, Sahada Folklor Derleme Metotları, Çeviren: Ahmet Edip Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1983Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları