DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBO 515SOSYAL TABAKALAŞMA3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı 1. Toplumlarda görülen sosyal tabakalaşmanın ve sosyal eşitsizliğin çeşitli türleri ve nedenleri hakkında kavramsal düzeyde öğrencilere bilgi vermek. 2. Öğrencilere belirli bir ırk veya etnik grubun, sosyal sınıfın ve cinsiyetin toplumsal statü, güç ve refahı farklı bir biçimde nasıl paylaştığı konusunda bilgi edinmelerini sağlamak. 3. Eğitim, meslek ve gelir düzeylerinin toplumsal tabakalaşmaya ve eşitsizliğe nasıl katkıda bulunduğu, ekonomik ve siyasal sistemin bu toplumsal tabakalaşmadaki rolünün ne olduğu konusunda öğrencilere teorik ve pratik bilgiler vermektir. 4. Sonrada öğrencilerin mevcut ulusal ve küresel düzeyde tabakalaşma konusunda yazılmış bilimsel makaleleri eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek, onlar hakkında yeni ve farklı görüş açıları geliştirme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. 1. Toplumlarda görülen sosyal tabakalaşmanın ve sosyal eşitsizliğin çeşitli türleri ve nedenleri hakkında kavramsal düzeyde öğrencilere bilgi vermek. 2. Öğrencilere belirli bir ırk veya etnik grubun, sosyal sınıfın ve cinsiyetin toplumsal statü, güç ve refahı farklı bir biçimde nasıl paylaştığı konusunda bilgi edinmelerini sağlamak. 3. Eğitim, meslek ve gelir düzeylerinin toplumsal tabakalaşmaya ve eşitsizliğe nasıl katkıda bulunduğu, ekonomik ve siyasal sistemin bu toplumsal tabakalaşmadaki rolünün ne olduğu konusunda öğrencilere teorik ve pratik bilgiler vermektir. 4. Sonrada öğrencilerin mevcut ulusal ve küresel düzeyde tabakalaşma konusunda yazılmış bilimsel makaleleri eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek, onlar hakkında yeni ve farklı görüş açıları geliştirme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. 1. Toplumlarda görülen sosyal tabakalaşmanın ve sosyal eşitsizliğin çeşitli türleri ve nedenleri hakkında kavramsal düzeyde öğrencilere bilgi vermek. 2. Öğrencilere belirli bir ırk veya etnik grubun, sosyal sınıfın ve cinsiyetin toplumsal statü, güç ve refahı farklı bir biçimde nasıl paylaştığı konusunda bilgi edinmelerini sağlamak. 3. Eğitim, meslek ve gelir düzeylerinin toplumsal tabakalaşmaya ve eşitsizliğe nasıl katkıda bulunduğu, ekonomik ve siyasal sistemin bu toplumsal tabakalaşmadaki rolünün ne olduğu konusunda öğrencilere teorik ve pratik bilgiler vermektir. 4. Sonrada öğrencilerin mevcut ulusal ve küresel düzeyde tabakalaşma konusunda yazılmış bilimsel makaleleri eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek, onlar hakkında yeni ve farklı görüş açıları geliştirme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. 1. Toplumlarda görülen sosyal tabakalaşmanın ve sosyal eşitsizliğin çeşitli türleri ve nedenleri hakkında kavramsal düzeyde öğrencilere bilgi vermek. 2. Öğrencilere belirli bir ırk veya etnik grubun, sosyal sınıfın ve cinsiyetin toplumsal statü, güç ve refahı farklı bir biçimde nasıl paylaştığı konusunda bilgi edinmelerini sağlamak. 3. Eğitim, meslek ve gelir düzeylerinin toplumsal tabakalaşmaya ve eşitsizliğe nasıl katkıda bulunduğu, ekonomik ve siyasal sistemin bu toplumsal tabakalaşmadaki rolünün ne olduğu konusunda öğrencilere teorik ve pratik bilgiler vermektir. 4. Sonrada öğrencilerin mevcut ulusal ve küresel düzeyde tabakalaşma konusunda yazılmış bilimsel makaleleri eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek, onlar hakkında yeni ve farklı görüş açıları geliştirme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin amacı toplumlarda görülen sosyal eşitsizliğin ve tabakalaşmanın nedenleri ve boyutları, belirli bir ırk veya etnik grubun, sosyal sınıfın ve cinsin toplumsal statü, güç, ve refahı farklı bir biçimde nasıl paylaştığı eğitim, meslek, ve gelir düzeylerinin toplumsal tabakalaşmaya ve eşitsizliğe nasıl katkıda bulunduğu, ekonomik ve siyasal sistemin bu toplumsal tabakalaşmadaki rolünün ne olduğu konusunda öğrencilere teorik ve pratik bilgiler verilerek onların mevcut ulusal ve küresel düzeyde tabakalaşma ile ilgili gerekli analitik bilgileri edinmelerini sağlamaktır.
Ders İçeriği Sosyoloji Kuramları, Toplumsal Tabakalaşma, Tabakalaşma ve Sınıf Yapısı, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik, Etnik Durum ve Irk, Türkiye’nin Toplumsal Özellikleri, Türkiye’nin Etnik Yapısı ve Sorunları, Türkiye’de Toplumsal Yapının ve Değişmenin Değerlendirilmesi, Tabakalaşma Konusunda Makale İncelemeleri ve Sunum Yapma.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler toplumlarda görülen sosyal tabakalaşmanın ve sosyal eşitsizliğin çeşitli türlerini ve nedenlerini kavrar.
2Öğrencilere belirli bir ırk veya etnik grubun, sosyal sınıfın ve cinsiyetin toplumsal statü, güç ve refahı farklı bir biçimde nasıl paylaştığını açıklar.
3Eğitim, meslek ve gelir düzeylerinin toplumsal tabakalaşmaya ve eşitsizliğe nasıl katkıda bulunduğuna dair örnekler verir.
4Öğrenciler ekonomik ve siyasal sistemin toplumsal tabakalaşmadaki rolünün ne olduğu konusunda teorik ve pratik bilgiler edinir.
5Ulusal ve küresel düzeydeki tabakalaşma türlerini objektif olarak analiz eder.
6Ulusal ve küresel düzeydeki tabakalaşma sistemlerinin ortaya çıkardığı sorunlara uygun çözüm yolları önerir.
7Öğrencilerin mevcut ulusal ve küresel düzeyde tabakalaşma konusunda yazılmış bilimsel makaleleri eleştirel bir bakış açısıyla tarayarak onlar hakkında kendi görüş ve değerlendirmesini içeren bilimsel bir rapor hazırlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11
ÖK 0155545554555
ÖK 0255555455555
ÖK 0354455344445
ÖK 0455555555555
ÖK 0555555555555
ÖK 0655555555555
ÖK 0755555555555
Ara Toplam3534343435323433343435
Katkı55555555555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları