DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKO 533OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrenciler; araştırmalarda bazı kavramları, araştırma süreç ve teknikleri, araştırma model ve desenleri, verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması konularını kavrayacaklar.
Ders İçeriği İstatistikle ilgili temel kavramlar, İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Frekans dağılımları ve grafikler, Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi Dağılım Ölçüleri, Olasılık Dağılımları, (Binomial Dağılım, Normal Dağılım,Paisson Dağılım) Ham puanların Standart Puanlara çevrilmesi, Bazı korelasyon türleri ve kullanım şekilleri, basit regrasyon analizi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İstatistikle ilgili temel kavramları bilir
2Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi Dağılım Ölçüleri ve Olasılık Dağılımlarını (Binomial Dağılım, Normal Dağılım, Paisson Dağılım) tanır
3İlişkisel araştırma türünü tanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01444 4  44  4
ÖK 025555444444  
ÖK 0344443 333  4
Ara Toplam1313139114711114 8
Katkı444341244103

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1METİN YAŞAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OKO 533 Dersin Adı:  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ METİN YAŞAR E-Mail:  myasar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1045,
Ders Yeri EGT A0144,
Amaç : Öğrenciler; araştırmalarda bazı kavramları, araştırma süreç ve teknikleri, araştırma model ve desenleri, verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması konularını kavrayacaklar.
İçerik : İstatistikle ilgili temel kavramlar, İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Frekans dağılımları ve grafikler, Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi Dağılım Ölçüleri, Olasılık Dağılımları, (Binomial Dağılım, Normal Dağılım,Paisson Dağılım) Ham puanların Standart Puanlara çevrilmesi, Bazı korelasyon türleri ve kullanım şekilleri, basit regrasyon analizi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Temel Kavramlar
2 ölçümlerin düzeyi
3 Merkezi Eğilim ölçüleri (mod, medyan, ortalama)
4 Değişkenlik ölçüleri (ranj, yüzdelikler, çeyrekler, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı)
5 Değişkenlik ölçüleri (ranj, yüzdelikler, çeyrekler, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı)
6 Değişkenlik ölçüleri (ranj, yüzdelikler, çeyrekler, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı)
7 Çarpıklık ve basıklık katsayısı, verilerin tablo grafigle gösterimi
8 Normal dağılım ve hipotez testleri
9 Araştırma methodları (deneysel, yarı-deneysel, korelasyonal desenler)
10 Araştırma methodları (deneysel, yarı-deneysel, korelasyonal desenler)
11 Örnekleme Yöntemleri
12 Çıkarımsal İstatistiksel testler
13 Çıkarımsal İstatistiksel testler
14 Uygun istatistiksel sürecin seçilmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
D.J. Sheskin (2004) Handbook of Parametric statistical procedurs. Chapman & Hall/crc Comp. Washington, D.CEnglish
J.L. Myers & A.D. Well (2003) Rsearch Design and Statistical Analysis. Second Edition. Lawrence Erlbaum, Publishers Mahwah, New JersyEnglish
D.J. Sheskin (2004) Handbook of Parametric statistical procedurs. Chapman & Hall/crc Comp. Washington, D.CEnglish
J.L. Myers & A.D. Well (2003) Rsearch Design and Statistical Analysis. Second Edition. Lawrence Erlbaum, Publishers Mahwah, New JersyEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU