DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKO 528EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIKLAR3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, okul öncesi dönemdeki çocuğunu tanımaya yönelik nesnel ölçüm araçlarını kavrayabilmek ve gelişimdeki gecikmelerin erken fark edilmesi için bu araçlardan yararlanabilmektir.
Ders İçeriği TANIMI Gelişim ve öğrenme sürecinde birey çeşitli değişkenlerin etkisi ile davranış sergiler. Bu değişkenler sınıflandırıldığında temel kategorilerden birini “bireysel farklılıklara ilişkin değişkenler”in oluşturduğu görülebilir. Bilim aynı zamanda bir sınıflamalara dayalı kavramsallaştırma olduğuna göre, söz konusu değişkenlerin neler olabileceğine ilişkin sistemli bir çabaya duyulan ihtiyaç yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Özetle bu nedenlerden dolayı lisansüstü eğitim programlarına “Eğitimde Bireysel Farklılıklar” adı ile bir dersin konmasının bilim adamı adaylarına büyük yararlar sağlayacağı düşünülmektedir. Derste incelenebilecek bazı konular aşağıda ana başlıklar halinde kısaca verilmiştir. 1. Demografik Değişkenler (cinsiyet, yaş vb.) 2. Ebeveyn Çocuk Yetiştirme Stilleri 3. Öğrenme Stilleri 4. Öğrenme Stratejileri 5. Bilgi İşleme Biçimleri 6. Denetim Odağı 7. Amaç Yönelimleri 8. Düşünme Stilleri 9. Benlik 10. Öz Yeterlilik 11. Problem Çözme Yaklaşımları 12. Zekâ 13. Kişilik Özellikleri 14. Bilişsel Tutarlılık 15. Bilişsel Stiller vb. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Çocukları tanımanın öneminin farkında olur
2Görüşme tekniklerini çocukları tanıma amaçlı olarak kullanır
3Çocukları tanıma amaçlı ölçekler anketler kullanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 015555 5555555
ÖK 02555 543455  
ÖK 03555   55 4  
Ara Toplam1515155591314101455
Katkı555223453522

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14570
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler14114
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Arasınav11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU