DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKO 529ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE TRENDLER VE YENİLİKLER3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı öğrencilerin erken çocukluk eğitimi alanında teorik ve araştırma boyutlarında gerçekleşen trendleri ve yenilikleri anlamalarını desteklemektir. Ayrıca, erken çocuk eğitimi profesyonellerinin fen, matematik ve okuma yazmaya hazırlık gibi programın farklı alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilere yönelik trendleri araştırmalarını amaçlamaktadır. Çocukların, öğretmenlerin ve ailelerin karşılaştığı zorluklar ve konular (medya) incelenecektir. Öğrenciler teorik ve araştırma ile ilişkili trendleri ve yenilikleri kalite kavramıyla ilişkilendirerek tartışır.
Ders İçeriği Erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin alanda gerçekleşen yenilikleri ve trendleri takip etmeleri, onların çocukların çok çeşitli ve geniş bir spektruma sahip olan gereksinimlerini daha iyi bir şekilde karşılayabilmelerini sağlayacaktır. Bu amaç göz önünde bulundurularak, bu alandaki yenilikleri ve trendleri öğrencilere tanıtmak amaçlanmaktadır. Bu derste; Okul öncesi eğitim programlarında modernismden postmodernisme geçiş Yansıtıcı düşünce, Yansıtıcı öğretim, Okul öncesi eğitimde bilgisayar, Televizyon ve çocuk, Yabancı dil öğretimi, Okul öncesi eğitimini yaygınlaştırma çalışmaları, Çevre eğitimi, Anti-ayrımcılık eğitimi ve Değerler eğitimi Ayrıca, bu konuların teorik temelleri ve uygulama örnekleri ders kapsamında tartışılacaktır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Erken çocukluk eğitimi alanında teori ve araştırma ile ilişkili trendleri ve yenilikleri kavrar
2Çocukların, öğretmenlerin ve ailelerin erken çocukluk eğitimi ile ilgili karşılaştıkları zorlukları tanımlar
3Erken çocukluk eğitimi alanında teori ve araştırma ile ilişkili trendleri ve yenilikleri kalite kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.
4Erken çocukluk eğitiminde matematik, fen ve okuma yazmaya hazırlık ile ilgili bilimsel çalışmalara yönelik değerlendirme raporlarını değerlendirme raporlarını yazma ve sunma becerileri gelişir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01555454545454
ÖK 02555454544555
ÖK 03555454545554
ÖK 04555555555555
Ara Toplam202020172017201719192018
Katkı555454545555

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14570
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler14114
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Arasınav11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU