DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
OKO 526NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Nitel araştırma yöntemleri dersi, eğitim araştırmaları arasında giderek yayınlaşan bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma tekniklerin katılımcılara tanıtmayı amaçlamaktadır. Eğitim bilimlerinde nitel araştırma yöntemleri, nitel araştırma dizaynı, nitel araştırmada veri toplama ve veri analiz teknikleri uygulamalı olarak ders kapsamında incelenecektir.
Ders İçeriği Nitel araştırma yöntemleri dersi, eğitim araştırmaları arasında giderek yayınlaşan bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma tekniklerin katılımcılara tanıtmayı amaçlamaktadır. Eğitim bilimlerinde nitel araştırma yöntemleri, nitel araştırma dizaynı, nitel araştırmada veri toplama ve veri analiz teknikleri uygulamalı olarak ders kapsamında incelenecektir. Ders içeriği • Nitel araştırmanın tanımı ve bilimsel araştırma geleneğindeki yeri • Nitel araştırmanın özellikleri ve çeşitleri [biyografi (biography), fenemoloji (phenomenology), kuram oluşturma (ground theory), etnografya (ethnography) durum araştırması (case study)] eylem araştırması (action research) • Nitel araştırma planlanması • Araştırma sorularının oluşturulması • Veri toplama yöntemleri. Görüşme • Veri toplama yöntemleri. Gözlem • Veri toplama yöntemleri. Doküman incelemesi • Kalite ve güvenirlilik • Veri analizi • Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Nitel ve nicel Araştırma yöntemlerini karşılaştırır
2Nitel araştırma desenlerini açıklar
3Nitel araştırmada örneklemi tanımlar
4Nitel veri toplama tekniklerini kullanır
5Nitel veri analizi yöntemlerini kullanır
6Nitel verinin doğası ve nitel araştırmada araştırmacının rolünü kavrar
7Nitel araştırmada geçerlilik, güvenilirlilik ve etik kavramlarını sağlar
8Nitel araştırma önerisi geliştirir, yürütür, sunar ve proje raporu yazar
9Öğrenciler Gelecekte yapacakları tez çalışmaları ya da ilgi duydukları diğer proje çalışmaları için araştırma önerisi geliştirir
10Eleştirel makale analizi ve araştırma önerilerinin tartışıldığı bir ortam sağlayarak öğrencilerin etkileşimli öğrenmelerini sağlar
11Akademik yazma ve sunma, tartışma teknikleri ve becerileri gelişir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01555555555555
ÖK 02555555555555
ÖK 033344   333  
ÖK 043344   3    
ÖK 053344   34   
ÖK 0633444  44   
ÖK 073344    5   
ÖK 08555554555554
ÖK 09555554555555
ÖK 10555554553533
ÖK 11555554533535
Ara Toplam454550503426304142332627
Katkı445532344322

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14570
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler14114
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Arasınav11616
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1NESRİN IŞIKOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  OKO 526 Dersin Adı:  NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR NESRİN IŞIKOĞLU E-Mail:  nisikoglu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1115,
Ders Yeri EGT A0139,
Amaç : Nitel araştırma yöntemleri dersi, eğitim araştırmaları arasında giderek yayınlaşan bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma tekniklerin katılımcılara tanıtmayı amaçlamaktadır. Eğitim bilimlerinde nitel araştırma yöntemleri, nitel araştırma dizaynı, nitel araştırmada veri toplama ve veri analiz teknikleri uygulamalı olarak ders kapsamında incelenecektir.
İçerik : Nitel araştırma yöntemleri dersi, eğitim araştırmaları arasında giderek yayınlaşan bir araştırma yöntemi olan nitel araştırma tekniklerin katılımcılara tanıtmayı amaçlamaktadır. Eğitim bilimlerinde nitel araştırma yöntemleri, nitel araştırma dizaynı, nitel araştırmada veri toplama ve veri analiz teknikleri uygulamalı olarak ders kapsamında incelenecektir. Ders içeriği • Nitel araştırmanın tanımı ve bilimsel araştırma geleneğindeki yeri • Nitel araştırmanın özellikleri ve çeşitleri [biyografi (biography), fenemoloji (phenomenology), kuram oluşturma (ground theory), etnografya (ethnography) durum araştırması (case study)] eylem araştırması (action research) • Nitel araştırma planlanması • Araştırma sorularının oluşturulması • Veri toplama yöntemleri. Görüşme • Veri toplama yöntemleri. Gözlem • Veri toplama yöntemleri. Doküman incelemesi • Kalite ve güvenirlilik • Veri analizi • Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin tanıtımı
2 Nitel araştırmanın tanımı ve bilimsel araştırma geleneğindeki yeri
3 Nitel araştırmanın özellikleri ve çeşitleri [biyografi (biography), fenemoloji (phenomenology), kuram oluşturma (ground theory), etnografya (ethnography) durum araştırması (case study)] eylem araştırması (action research)
4 Nitel araştırma planlanması
5 Nitel araştırma planlanması
6 Araştırma sorularının oluşturulması
7 Veri toplama yöntemleri. Görüşme
8 Veri toplama yöntemleri. Gözlem
9 Vize
10 Veri toplama yöntemleri. Doküman incelemesi
11 Kalite ve güvenirlilik
12 Veri analizi
13 Veri analizi
14 Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU