DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SNO 540MATEMATİK EĞİTİMİNDE MODELLEME2 + 11. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Matematiksel kavramlar ve matematiksel ilişkileri somut, yarı-soyut, soyut modellemeler kullanarak göstermek ve bu yolla matematiksel düşünceyi harekete geçirmek
Ders İçeriği Sayı kavramlarının ve sayı hissinin geliştirilmesi, dört işlemin anlamının geliştirilmesi, dört işleme yönelik temel kuralların öğrenimi, doğal sayılarda basamak değeri kavramının geliştirilmesi, doğal sayılarda hesaplama stratejileri ve tahmin stratejilerinin geliştirilmesi, cebirsel düşünmeye yönelik genelleme ve örüntülerin algılanması, kesir kavramlarını geliştirme, kesir hesaplamaları için stratejiler geliştirme, ondalık sayı ve yüzde kavramlarının gelişimine yönelik olarak somut, yarı-soyut, soyut gösterimlerin yapılması ve bu yolla matematiksel düşüncenin gelişimi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Somut gösterimlerin ne olduğunu kavrayabilme
2Yarı-Soyut gösterimlerin ne olduğunu kavrayabilme
3Soyut gösterimlerin ne olduğunu kavrayabilme
4Somut, yarı-soyut, soyut gösterimler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
5Verilen Somut gösterimi tanımlayabilme ve buna uygun yarı-soyut , soyut gösterimleri gerçekleştirebilme
6Verilen Yarı-soyut gösterimi tanımlayabilme ve buna uygun soyut gösterimleri gerçekleştirebilme
7Somut ve yarı soyut gösterimlerden hareketle matematiksel notasyonu (bilimsel notasyonu)yazabilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01               
ÖK 02               
ÖK 03               
ÖK 04               
ÖK 05               
ÖK 06               
ÖK 07               
Ara Toplam               
Katkı000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Arasınav11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU