DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SNO 568EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bilimsel araştırma yöntemlerini tanıma ve yöntemleri kullanabilme becerisini kazandırmak
Ders İçeriği Araştırma ile ilgili temel kavramlar. Nitel, Nicel ve Karma Araştırma Desenleri. Nitel, Nicel ve Karma araştırma yöntemlerinin tanıtılması ve uygulanması. Nitel ve Nicel araştırmada veri toplama tekniklerinin tanıtılması ve uygulanması. Nitel, Nicel ve Karma araştırma desenlerinde veri analizleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Nitel ve nicel araştırma yapma becerileri kazanır
2Karma araştırma yöntemini tanır
3Nitel ve nicel verileri çözümler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01               
ÖK 02               
ÖK 03               
Ara Toplam               
Katkı000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1VESİLE ALKAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SNO 568 Dersin Adı:  EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT VESİLE ALKAN E-Mail:  vesile@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1093,
Ders Yeri EGT A0242,
Amaç : Bilimsel araştırma yöntemlerini tanıma ve yöntemleri kullanabilme becerisini kazandırmak
İçerik : Araştırma ile ilgili temel kavramlar. Nitel, Nicel ve Karma Araştırma Desenleri. Nitel, Nicel ve Karma araştırma yöntemlerinin tanıtılması ve uygulanması. Nitel ve Nicel araştırmada veri toplama tekniklerinin tanıtılması ve uygulanması. Nitel, Nicel ve Karma araştırma desenlerinde veri analizleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin içeriğinin tanıtılması ve yapılan alan araştırmalarından örnekler gösterilmesi.
2 Bilimsel araştırmaya ait temel kavramlar: Bilim, Bilimsel bilgi, olgu, kavram, prensip, yasa, hipotez, teori tanımlarının verilmesi. Araştırmanın ne olduğu ve araştırma süreci nasıl gerçekleştiğinin verilmesi.
3 Araştırma yöntemlerinin kökenleri ve tarihçesinin gözden geçirilmesi. Araştırmaya nasıl başlandığı ve araştırma sorularının nasıl geliştirilmesi gerektiğinin vurgulanması. Alan özgü problemler geliştirilmesinin sağlanması.
4 Veri toplama süreci. Evren, örneklem ve değişken kavramlarının gözden geçirilmesi. Eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmesi. Alana özgü problem geliştirilerek bu kavramları ilgili örnekler üzerinde betimlemek.
5 Nicel araştırma tasarımı ve ilgili temel kavramların verilmesi. Alana özgü nicel yöntemlerle geliştirilebilecek problemlerin belirlenmesi
6 Nicel araştırma tasarımı veri toplanma yollarının verilmesi ve anket, gözlem formu ve ölçek geliştirmenin nasıl geçekleştiği; dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunun verilmesi.
7 Nicel araştırma tasarımı veri toplanma yollarının verilmesi ve anket, gözlem formu ve ölçek geliştirmenin nasıl geçekleştiği; dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunun verilmesi.
8 Nitel araştırmada örneklem çeşitlerinin tanıtılması ve alana özgü problemlerin nitel örneklemelerinin alınmasına dair örneklerin verilmesini sağlama.
9 ARA SINAV
10 Nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinin (görüşme, gözlem, doküman incelemesi) tanıtılması ve alan özgü bir problem üzerinden görüşme soruları ve gözlem dokümanlarının geliştirilmesinin sağlanması.
11 Nitel araştırmada veri analizinin nasıl gerçekleştiği konusunun gözden geçirilmesi. Nitel araştırmada veri analizinin nasıl gerçekleştiği konusunun gözden geçirilmesi.
12 Araştırma raporunda bulunması gereken bölümlerin tanıtılması ve bu raporun yazılması sırasında dikkat edilecek hususların (kaynakça, referans verme, içindekiler, tablolar listesi vs.) tanıtılması.
13 Alanla ilgili belirlenen problemler doğrultusunda araştırma sürecinin yaşanılmasının sağlanması.
14 Alanla ilgili belirlenen problemler doğrultusunda araştırma sürecinin yaşanılmasının sağlanması.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Bryman, A. (2008). Social Research Methods. (3rd ed.) UK: Oxford University PressEnglish
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2008). Research Methods in Education (6th ed). NY: Routledge. English
Creswell, J. W. Araştırma Deseni- Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (çeviri editor: S.Beşir Demir). Ankara: Eğiten kitap.Türkçe
Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş- Nitel ve Nitel Eleştirel Kuram Metodolojiler. Anı Yayıncılık: Ankara.Türkçe
Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılıkTürkçe
Yıldırım, A.; H. Şimşek (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. Basım. Seçkin Yayıncılık: AnkaraTürkçe
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). Handbook of qualitative research (2nd Edition). Thousand Oaks, CA:Sage Publication.Türkçe
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. (2nd ed). Newbury Park, CA: Sage Publication. Türkçe
Silverman, D. (2008). Qualitative Research (Theory, Method and Practice). London: Sage Pub.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU