DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SNO 565EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Eğitim araştırmalarında kullanılacak parametrik ve non-parametrik istatistiki testleri tanıma ve kullanma
Ders İçeriği Temel istatistiki kavramların tanıtılması. Parametrik ve Non-parametrik testler, ölçek ve ölçek türleri. Non-parametrik testlerin sınıflandırılması ve kullanılan testler. Parametrik testler ve uygulamaları. SPSS ve LİSREL gibi paket programların uygulama çalışmaları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel istatistiki kavramları tanır ve uygular
2non-parametric testleri tanır ve uygular
3parametrik testleri tanır ve uygular
4SPSS ve LISREL programlarını kullanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01               
ÖK 02               
ÖK 03               
ÖK 04               
Ara Toplam               
Katkı000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1ÖZEN YILDIRIM

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SNO 565 Dersin Adı:  EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÖZEN YILDIRIM E-Mail:  İç Hat:  296 1174,
Ders Yeri EGT A0241,
Amaç : Eğitim araştırmalarında kullanılacak parametrik ve non-parametrik istatistiki testleri tanıma ve kullanma
İçerik : Temel istatistiki kavramların tanıtılması. Parametrik ve Non-parametrik testler, ölçek ve ölçek türleri. Non-parametrik testlerin sınıflandırılması ve kullanılan testler. Parametrik testler ve uygulamaları. SPSS ve LİSREL gibi paket programların uygulama çalışmaları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Temel Kavramlar
2 ölçümlerin düzeyi
3 Merkezi Eğilim ölçüleri (mod, medyan, ortalama)
4 Değişkenlik ölçüleri (ranj, yüzdelikler, çeyrekler, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı)
5 Değişkenlik ölçüleri (ranj, yüzdelikler, çeyrekler, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı)
6 Değişkenlik ölçüleri (ranj, yüzdelikler, çeyrekler, varyans, standart sapma, değişkenlik katsayısı)
7 Çarpıklık ve basıklık katsayısı, verilerin tablo grafigle gösterimi
8 Normal dağılım ve hipotez testleri
9 Araştırma methodları (deneysel, yarı-deneysel, korelasyonal desenler)
10 Araştırma methodları (deneysel, yarı-deneysel, korelasyonal desenler)
11 Örnekleme Yöntemleri
12 Çıkarımsal İstatistiksel testler
13 Çıkarımsal İstatistiksel testler
14 Uygun istatistiksel sürecin seçilmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
D.J. Sheskin (2004) Handbook of Parametric statistical procedurs. Chapman & Hall/crc Comp. Washington, D.CEnglish
J.L. Myers & A.D. Well (2003) Rsearch Design and Statistical Analysis. Second Edition. Lawrence Erlbaum, Publishers Mahwah, New JersyEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU