DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SNO 575MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KURAM VE UYGULAMALAR3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı; matematik öğretiminde kullanılan kuramları kavramak ve bu kuramlara ilişkin uygulamalar yapmaktır
Ders İçeriği Matematik öğrenmemizin nedenleri, matematiksel düşünme, matematikte önemli beceriler, öğrenme kuramları, matematikte kullanılan modeller, problem çözme, geometrik düşünme düzeyleri, teknoloji kullanımı, değerlendirmede alternatif yaklaşımlar ve bunlara ait uygulamalar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Matematik öğretiminde kullanılan kuramları kavrar
2Matematik öğretimi ile ilgili uygulamalar yapar.
3Problem çözmenin matematik öğretimindeki yerini ve önemini kavrar
4Matematik öğretimi ile ilgili akademik yayınları yorumlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01               
ÖK 02               
ÖK 03               
ÖK 04               
Ara Toplam               
Katkı000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1YÜCEL FİDAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SNO 575 Dersin Adı:  MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KURAM VE UYGULAMALAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ YÜCEL FİDAN E-Mail:  yucelf@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1161,
Ders Yeri EGT A0206,
Amaç : Bu dersin amacı; matematik öğretiminde kullanılan kuramları kavramak ve bu kuramlara ilişkin uygulamalar yapmaktır
İçerik : Matematik öğrenmemizin nedenleri, matematiksel düşünme, matematikte önemli beceriler, öğrenme kuramları, matematikte kullanılan modeller, problem çözme, geometrik düşünme düzeyleri, teknoloji kullanımı, değerlendirmede alternatif yaklaşımlar ve bunlara ait uygulamalar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Matematik nedir ?
2 Neden matematik öğreniyoruz?
3 Matematik yapma ve matematiği bilme
4 Matematiksel düşünme
5 Matematikte önemli beceriler
6 Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve matematik öğretimi ile ilişkisi
7 Buluş yoluyla öğrenme ve matematik öğretimi ile ilişkisi
8 Gerçekçi matematik eğitimi
9 Ara Sınav
10 Matematikte kullanılan modeller
11 Problem çözme yaklaşımları
12 Geometrik düşünme düzeyleri
13 Matematik öğretiminde teknoloji kullanımı
14 Matematik eğitiminde değerlendirmeye alternatif yaklaşımlar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU