DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SNO 574TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KURAM VE UYGULAMALAR3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türkçe öğretimi alanındaki yeni gelişmelere ilişkin farkındalık kazandırmak ve alana ilişkin olarak bilimsel araştırmalar yapma becerisini geliştirmektir.
Ders İçeriği Türkçe dersinde kelime öğretimi ve zihinsel sözlük geliştirme çalışmaları incelenerek üzerinde tartışmalar gerçekleştirilir. Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesinde karşılaşılan sorunlar ve bu alanda yapılan araştırmalar üzerinde tartışılarak çözüm önerileri geliştirilir. Okuma güçlüğü ve bunun türleri üzerine değerlendirmeler yapılarak bu alanda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar incelenir. Yaratıcı yazmanın yazma becerisini geliştirmedeki önemi tartışılarak konuya ilişkin uygulamalar gerçekleştirilir. Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yöntemini kullanmanın gerekliliğine ilişkin tartışmalar yapılır. Türkçe öğretiminde metin kavramı ve metin dilbilimi incelenerek dilbilgisi öğretiminde temel yaklaşımlar irdelenir. Okuma ve yazma alışkanlığını geliştirmede çağdaş yaklaşımlar üzerinde tartışılarak bu konuda çözüm önerileri üretilir. Dil öğretimi alanında yapılan bilimsel çalışmalar incelenerek, çalışmalara ilişkin tartışmalar gerçekleştirilir ve çözüm önerileri üretilir. Belirlenen bir konuda alana ilişkin bilimsel temelleri olan uygulamalar yapılarak sonuçları makale taslağı haline getirilir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türkçe öğretiminde zihinsel sözlük geliştirme çalışmalarına ilişkin bilgi sahibi olabilme.
2Türkçenin ikinci dil olarak öğretilmesinde karşılaşılan sorunlara ilişkin farkındalık geliştirebilme.
3Okuma güçlüğü stratejilerine ilişkin uygulamalar yapabilme.
4Yaratıca yazma alanında yapılan araştırmaları eleştirel bir bakışla inceleyebilme.
5Okuma alışkanlığını geliştirme yollarına ilişkin bilimsel incelemeler yapabilme.
6Yazma alışkanlığını geliştirme yollarına ilişkin bilimsel incelemeler yapabilme.
7Türkçe öğretimi alanındaki sorunlarda birisine ilişkin bir makale taslağı hazırlayabilme.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01               
ÖK 02               
ÖK 03               
ÖK 04               
ÖK 05               
ÖK 06               
ÖK 07               
Ara Toplam               
Katkı000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU