DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SNO 570MÜZİK ÖĞRETİMİNDE KURAM VE UYGULAMALAR3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Müzik öğretiminde kuram ve uygulamalar dersinin amacı, İlköğretim düzeyinde dersin öğretimine ilişkin boyutları tanımak, planlama, uygulama ve değerlendirme düzeylerinde dersi yapılandırabilmektir.
Ders İçeriği Müzik Öğretimine ilişkin temel kavramlar, İlköğretimde müzik dersi öğretim programları, yeniden yapılandırmacılık ve müzik eğitimi, müzik öğretiminin boyutları, Genel ve Özel Müzik eğitiminin farkları, Çeşitli Müzik Öğretimi yaklaşımları: Orff, Kodály, Dalcroze, Australian Aboriginal, Suzuki, African, Yamaha, Yaratıcı müzik-drama etkinlikleri ve improvizasyon ve muzik teknolojisi. İlköğretim müzik öğretmeninin genel özellikleri (dersi planlama, yürütme ve değerlendirme), İlköğretim müzik öğretim ortamları ve materyaller, İlköğretim öğrencilerinin müzikal açıdan genel özellikleri; ses özellikleri, müziksel bellek, yaratıcılık, estetik, ritim duygusu, dans-hareket eğitimi, doğaçlama, İlköğretim müzik dersinde kullanılacak müzik öğretim yöntemleri, Şarkı ve çalgı öğretimi, İlköğretimde şarkı seçimi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Müzik öğretimi ile ilgili temel bilgi ve kavramları kazanır
2İlköğretim müzik programını tanır.
3Müzik dersinin yapılandırmacı anlayışa göre değerlendirebilir.
4Müzik öğretimi özel öğretim yöntemlerini tanır.
5Müzik dersinin işlenişinde olması gereken eğitim ortamını niteleyebilir
6Müzik dersi materyallerini tanır.
7İlköğretim müzik öğretmenin genel özelliklerini sıralayabilir.
8İlköğretim müzik dersini dolduracak şarkı, doğaçlama, dans ve ritim özelliklerini betimleyebilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01               
ÖK 02               
ÖK 03               
ÖK 04               
ÖK 05               
ÖK 06               
ÖK 07               
ÖK 08               
Ara Toplam               
Katkı000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar1ESİN TURAN GÜLLAÇ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SNO 570 Dersin Adı:  MÜZİK ÖĞRETİMİNDE KURAM VE UYGULAMALAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ESİN TURAN GÜLLAÇ E-Mail:  eturan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1132,
Ders Yeri EGT A0244,
Amaç : Müzik öğretiminde kuram ve uygulamalar dersinin amacı, İlköğretim düzeyinde dersin öğretimine ilişkin boyutları tanımak, planlama, uygulama ve değerlendirme düzeylerinde dersi yapılandırabilmektir.
İçerik : Müzik Öğretimine ilişkin temel kavramlar, İlköğretimde müzik dersi öğretim programları, yeniden yapılandırmacılık ve müzik eğitimi, müzik öğretiminin boyutları, Genel ve Özel Müzik eğitiminin farkları, Çeşitli Müzik Öğretimi yaklaşımları: Orff, Kodály, Dalcroze, Australian Aboriginal, Suzuki, African, Yamaha, Yaratıcı müzik-drama etkinlikleri ve improvizasyon ve muzik teknolojisi. İlköğretim müzik öğretmeninin genel özellikleri (dersi planlama, yürütme ve değerlendirme), İlköğretim müzik öğretim ortamları ve materyaller, İlköğretim öğrencilerinin müzikal açıdan genel özellikleri; ses özellikleri, müziksel bellek, yaratıcılık, estetik, ritim duygusu, dans-hareket eğitimi, doğaçlama, İlköğretim müzik dersinde kullanılacak müzik öğretim yöntemleri, Şarkı ve çalgı öğretimi, İlköğretimde şarkı seçimi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 GİRİŞ
2 MÜZİK EĞİTİMİNDE PROGRAM
3 MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME KONUSU
4 MÜZİK VE İLETİŞİM
5 MÜZİK EĞİTİMİ TEKNOLOJİSİ
6 MÜZİKTE ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK ÇALGI
7 MÜZİK ÖĞRETİMİ MATERYALLERİ
8 MÜZİK ÖĞRETİMİNDE YAYIN VE KİTAPLAR
9 MÜZİK ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ UYGULAMALAR
10 TEMEL MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
11 ORFF YÖNTEMİ
12 KODALY YÖNTEMİ
13 DALCROZE YÖNTEMİ
14 DEĞERLENDİRME
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU