DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SNO 551BİLİM ETİĞİ3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu derste, öğrencinin; Bilim etiği konusunda hem kavramsal/kuramsal hem de pratik yeterlik kazanması, Bilim etiği alanındaki ontolojik epistemolojik ve metodolojik tartışmalara vakıf olması, Kendisini alan eğitimcisi topluluğu üyeliğine aday olarak görebilmesi amaçlanmaktadır
Ders İçeriği Etik nedir, bilim ve etik ilişkisi, bilim etiğinde temel ilkeler, bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik kurallar, bilimsel yayın süreciyle ilgili etik kurallar, bilimde etik dışı davranışlar, bilimde etik dışı davranışların nedenleri, bilimde etik dışı davranışları önleme yolları, bilim etiği ve araştırmacı, bilim etiğiyle ilgili araştırmalar, Genel değerlendirme
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ön okumalarla, “bilim etiği” kavramını tartışır ve bu kavramlara ilişkin kavrayış geliştir
2Bilimde etiğin yerini tartışır
3Bilim etiği üzerinde ontolojik, epistemolojik ve metodolojik tartışmalar yapar
4Bilim etiği tartışmalarını eğitim açısından değerlendirir
5Bilim etiğinin dinamiklerini açıklar
6Ele alınan bilim etiğiyle ilgili Türkçe ve yabancı dildeki kaynaklardan elde edilen kavramsal/ kuramsal bilgilerin analiz ve sentezini yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01               
ÖK 02               
ÖK 03               
ÖK 04               
ÖK 05               
ÖK 06               
Ara Toplam               
Katkı000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1ORHAN KUMRAL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SNO 551 Dersin Adı:  BİLİM ETİĞİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ORHAN KUMRAL E-Mail:  okumral@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1158,
Ders Yeri EGT A0224,
Amaç : Bu derste, öğrencinin; Bilim etiği konusunda hem kavramsal/kuramsal hem de pratik yeterlik kazanması, Bilim etiği alanındaki ontolojik epistemolojik ve metodolojik tartışmalara vakıf olması, Kendisini alan eğitimcisi topluluğu üyeliğine aday olarak görebilmesi amaçlanmaktadır
İçerik : Etik nedir, bilim ve etik ilişkisi, bilim etiğinde temel ilkeler, bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik kurallar, bilimsel yayın süreciyle ilgili etik kurallar, bilimde etik dışı davranışlar, bilimde etik dışı davranışların nedenleri, bilimde etik dışı davranışları önleme yolları, bilim etiği ve araştırmacı, bilim etiğiyle ilgili araştırmalar, Genel değerlendirme
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin planlanması ve amaçların, konuların, işlenişin, değerlendirilmenin, kaynakların açıklanması
2 Etik nedir
3 Bilim ve etik ilişkisi
4 Bilim etiğinde temel ilkeler
5 Bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik kurallar
6 Bilimsel araştırma süreciyle ilgili etik kurallar
7 Bilimsel yayın süreciyle ilgili etik kurallar
8 Bilimsel yayın süreciyle ilgili etik kurallar
9 Ara sınav
10 Bilimde etik dışı davranışlar ve nedenleri
11 Bilimde etik dışı davranışları önleme yolları
12 Bilim etiği ve araştırmacı
13 Bilim etiğiyle ilgili araştırmalar
14 Genel değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Arda, B. (2001). Bilimsel bilgi üretiminde yayın etiği, İnternetten 20.09.2011’de http://www.ulakbim.gov.tr/dokumanlar/sempozyum1/barda.pdf den indirildiTürkçe
Arda, B. (2003). Üniversitenin araştırma işlevi ve etik, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 25 (4), 7-11Türkçe
Arda, B. (2009). Bilim üretiminde dürüstlüğün anlamı ve “intihal” üzerine, Editör: Orhan Yılmaz, Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2009 sempozyum kitabı içinde ss: 15-19, Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM Türkçe
Arslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (19), 87-115Türkçe
Aydın, İ. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik, Ankara: PEGEMA Yayıncılık. Türkçe
Aydın, İ.(2006). Sosyal bilimlerde araştırmadan yayına etik değerler, Editör: Kasım Karakütük, Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık-1. Ulusal kurultay bildirileri içinde ss: 71-80, AnkaraTürkçe
Aypay, A. (2009). Bilimsel etik, Editör: Abdurrahman Tanrıöğen, Bilimsel araştırma yöntemleri içinde ss: 277-292, Ankara: Anı Yayıncılık. Türkçe
Balcı, A. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler, Ankara: PEGEMA Yayıncılık, 6. BaskıTürkçe
Büken, N. Ö. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik, Hacettepe Tıp Dergisi, 37, 164-170Türkçe
Ecevit, M. C. (2006). Bilimsel Pratikte Etik Sorunların Toplumsal Birkaç Yönü, Editör: Kasım Karakütük, Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık-1. Ulusal kurultay bildirileri içinde ss: 81-87, AnkaraTürkçe
Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık. Türkçe
Erdem, A. (2007). Bilim, araştırma ve etik, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 64 (2), 47-53Türkçe
Erdem, A. R. (2007). Öğretim Üyesinin Bilim İnsanı Yetiştirme Sorumluluğu ve Bu Sorumluluğun Gerektirdiği Mesleki Etik, Akademik Dizayn Dergisi, 1 (2), 77–81Türkçe
Erdoğan, M. (2006). Bilimsel Makale Yazma Etiği: Eleştirel Gözlemler, Editör: Kasım Karakütük, Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık-1. Ulusal kurultay bildirileri içinde ss: 95-97, AnkaraTürkçe
Ertekin, C. & Berker, N. & Tolun, A. & Ülkü, D. & Aksan, D. & Erzan, A. & Güriz, A. & Öztürk, O. (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) YayınlarıTürkçe
Gökçebora, H. (2007). Cumhuriyet Türkiyesi’nde; “engelli” bilim ve yayıncılık!, Editör: Orhan Yılmaz, Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2007 sempozyum kitabı içinde ss: 188-190, Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM. Türkçe
Günal, İ. (2010). Yayın etiği ve sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(1), 54-56Türkçe
İnci, O. (2008). Bilimsel yayında yazarlık ve yazarlıkta etik sorunlar, Türk Üroloji Dergisi, 34 (1), 108-112,Türkçe
İnci, O. (2009). Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler, Editör: Orhan Yılmaz, Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2009 sempozyum kitabı içinde ss: 69-89, Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM. Türkçe
Kansu, E. & Ruacan, Ş. (2002). Bilimsel Etik: Bölüm I, Bilimsel Yanıltmanın Günümüzdeki Durumu: Türleri, Nedenleri, Önlenmesi ve Cezalandırılması (Derlemeler), Türk Kardiyoloji Derııeği Arş, 30, 763-767Türkçe
Kaptan, S. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Rehber Yayınevi. Türkçe
Karakütük, K. (2002). Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme (Lisansüstü Öğretimin Planlanması), (Geliştirilmiş 2. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık. Türkçe
Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi, (17. Baskı), Ankara: Nobel YayınlarıTürkçe
Ongun, M. T. (2006). Araştırma ve Yayın Etiği, Editör: Kasım Karakütük, Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık-1. Ulusal kurultay bildirileri içinde ss: 89-93, AnkaraTürkçe
Ruacan, Ş. Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler, 28.09.2007, http://www.karto.itu.edu.tr/derslerimiz/etik/sruacan2.pdf Türkçe
Sayın, S. (2008). Bilimsel araştırmalarda yapılan bazı istatistiksel ve yöntembilimsel hatalar –III: Güvenirlik kestirimlerine yönelik hatalar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 53-69Türkçe
Senatalar, B. (2001). Bilinmeyen akademik etik, Görüş, 46–52, 28.09.2007, http://www.tusiad.org/yayin/gorus/46/12.pdf Türkçe
Tabancalı, E. (2004) .Bilim ve yayın etiği, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(8), 225-237Türkçe
Taner, B. Tez mi yazacaksın, burada 'yazılmışı' var, 12/09/2011 tarihli Radikal Gazetesi,http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1063072&Date=12.09.2011&CategoryID=86 Türkçe
Ulus, İ. H., TÜBA Davranış Kuralları, İnternetten 28.09.2011 ‘de http://www.tuba.gov.tr/tr/etik/887.html den indirildi. Türkçe
Uzbay, T. (2006). Bilimsel araştırma etiği, Editör: Orhan Yılmaz, Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık-2006 sempozyum kitabı içinde ss: 19-26, Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİMTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU