DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SNO 572İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE KURAM VE UYGULAMALAR3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı ilkokuma yazma sürecinin temel ilkelerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve Türkiye'de ilkokuma yazma öğretiminde kullanılan yöntemleri karşılaştırmalı bir şekilde öğrenmektir.
Ders İçeriği Bu ders kapsamında ilkokuma yazmada Dünya'da kullanılan yöntemler ile Türkiye'de kullanılan yöntemler incelenir. Okuma yazmaya hazır oluşluğu etkileyen etmenler irdelenerek birinci sınıf çocuklarının özelliklerine ilişkin farkındalık oluşturulur. Çocuklar arasındaki bireysel farklılıkların ilkokuma yazma öğretimine etkisi üzerinde tartışılarak ilkokuma yazmada uyum ve hazırlık sürecinin olumlu ve olumsuz yanları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilir. İlkokuma yazma sürecinde okumaya hazırlık, ilkokuma yazma sürecinde yazmaya hazırlık ve ilkokuma yazma sürecinde ailenin rolü üzerinde tartışmalar yapılarak bu konu başlıklarında alan yazından bilimsel örnekler incelenir. Ses temelli cümle yönteminin teorik boyutu değerlendirilir ve ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda ilkokuma yazma öğretimi uygulamalarından örnekler incelenir. İlkokuma yazma öğretiminde dik temel harflerin ve bitişik eğik yazı kullanımının karşılaştırılması yapılarak konuya ilişkin bilimsel bir eleştiri yapılır. İlkokuma yazma öğretiminde ölçme ve değerlendirme çalışmaları incelenerek bu konuda yapılacak alternatif öneriler geliştirilir. İlkokuma yazma öğretimi alanında gerçekleştirilen bilimsel makalelerden örnekler incelenir ve üzerinde tartışmalar gerçekleştirilir. İlkokuma yazma öğretimi alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar incelenerek alana ilişkin bir makale taslağı hazırlanır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İlkokuma yazma sürecinde uyum ve hazırlık sürecine ilişkin bilgi sahibi olabilme.
2İlkokuma yazma öğretiminde kullanılagelen yöntemlere ilişkin bilgi sahibi olabilme
3İlkokuma yazma öğretiminde Ses Temeli Cümle Yönteminin teorik temellerini kavrayabilme.
4İlkokuma yazma öğretiminde Ses temelli Cümle yöntemine ilişkin uygulamalar yapma.
5İlkokuma yazma sürecinde ailenin rolüne ilişkin bilgi sahibi olabilme.
6İlkokuma yazma sürecinde bitişik eğik yazı çalışmalarına ilişkin bilgi sahibi olabilme.
7İlkokuma yazma öğretimi alanındaki bilimsel makaleleri eleştirel bir gözle inceleyebilme.
8İlkokuma yazma öğretimi alanındaki sorunlardan yola çıkarak bir makale taslağı hazırlayabilme.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01               
ÖK 02               
ÖK 03               
ÖK 04               
ÖK 05               
ÖK 06               
ÖK 07               
ÖK 08               
Ara Toplam               
Katkı000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1FATMA SUSAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SNO 572 Dersin Adı:  İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE KURAM VE UYGULAMALAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR FATMA SUSAR E-Mail:  fsusar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1141, 296 1141,
Ders Yeri EGT A0242,
Amaç : Bu dersin amacı ilkokuma yazma sürecinin temel ilkelerine ilişkin bilgi sahibi olmak ve Türkiye'de ilkokuma yazma öğretiminde kullanılan yöntemleri karşılaştırmalı bir şekilde öğrenmektir.
İçerik : Bu ders kapsamında ilkokuma yazmada Dünya'da kullanılan yöntemler ile Türkiye'de kullanılan yöntemler incelenir. Okuma yazmaya hazır oluşluğu etkileyen etmenler irdelenerek birinci sınıf çocuklarının özelliklerine ilişkin farkındalık oluşturulur. Çocuklar arasındaki bireysel farklılıkların ilkokuma yazma öğretimine etkisi üzerinde tartışılarak ilkokuma yazmada uyum ve hazırlık sürecinin olumlu ve olumsuz yanları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilir. İlkokuma yazma sürecinde okumaya hazırlık, ilkokuma yazma sürecinde yazmaya hazırlık ve ilkokuma yazma sürecinde ailenin rolü üzerinde tartışmalar yapılarak bu konu başlıklarında alan yazından bilimsel örnekler incelenir. Ses temelli cümle yönteminin teorik boyutu değerlendirilir ve ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda ilkokuma yazma öğretimi uygulamalarından örnekler incelenir. İlkokuma yazma öğretiminde dik temel harflerin ve bitişik eğik yazı kullanımının karşılaştırılması yapılarak konuya ilişkin bilimsel bir eleştiri yapılır. İlkokuma yazma öğretiminde ölçme ve değerlendirme çalışmaları incelenerek bu konuda yapılacak alternatif öneriler geliştirilir. İlkokuma yazma öğretimi alanında gerçekleştirilen bilimsel makalelerden örnekler incelenir ve üzerinde tartışmalar gerçekleştirilir. İlkokuma yazma öğretimi alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar incelenerek alana ilişkin bir makale taslağı hazırlanır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %90
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 1. Tanışma ve dönem içerinde yapılacak etkinliklere ilişkin açıklamalar
2 İlkokuma yazma sürecinde Dünyada ve Türkiye'de kullanılan Yöntemler
3 Okuma ve yazma çalışmalarına hazır oluşlukla ilgili etmenler(takvim yaşı, beyin başatlığı, görsel ayrım, dikkat, el tercihi, yazma hızı, kalem tutuma vb.)
4 Ses temelli cümle yöntemi ve aşamaları, bitişik eğik yazının özellikleri ve dik temel harflerin özellikleri
5 KURBAN BAYRAMI
6 İlkokuma yazma sürecine okumaya ve yazmaya hazırlık çalışmaları ve örnek etkiliklerin sunumu
7 12. haftalık uyum ve hazırlık kitapları ve öğretmen kılavuz kitabının incelenmesi ve örneklerle tanıtımı
8 Arasınav
9 Yetişkinler için ilkokuma yazma çalışmaları
10 Türkçenin iyi konuşulmadığı bölgelerde ilkokuma yazma süreci ve karşılaşılan sorunlar
11 Yurt dışında iki dilli eğitim çalışmaları (Fakülteler, uygulanan programlar vb.)
12 Disleksi (okuma güçlüğü)ve Okuma güçlüğüne yönelik stratejiler
13 Birinci sınıf öğrencilerinin kelime dağarcığının geliştirilmesi Birinci sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi
14 Hazırlanan makalenin değerlendirilmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU