DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SNO 569HAYAT VE SOSYAL BİLGİLER BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KURAM VE UYGULAMALAR3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Hayat ve Sosyal Bilgiler derslerinin oluşmasında etkili olan kuram ve yaklaşımları bilme ve dünyada ve ülkemizde hayat ve sosyal bilgiler derslerinin hedef ve uygulamalarından haberdar olmak.
Ders İçeriği 1. Hayat ve Sosyal Bilgiler derslerinin temelleri ve dayandığı kuram ve yaklaşımlar 2. Geçmişten günümüze Hayat ve Sosyal Bilgiler programının tarihsel gelişimi ve değişmeler 3.Dünyada ve Türkiye’deki Hayat ve Sosyal bilgiler programlarının karşılaştırılmalı incelenmesi. 4. Hayat ve Sosyal Bilgiler programının hedef açısından incelenmesi 5. Hayat ve Sosyal Bilgiler programının içerik açısından incelenmesi 6.Hayat ve Sosyal Bilgiler programının öğrenme-öğretme süreçleri açısından incelenmesi 7.Hayat ve Sosyal Bilgiler programının ölçme-değerlendirme açısından incelenmesi 8. Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılacak yaklaşımlar (strateji, stil, yöntem ve teknikler) 9.Hayat ve sosyal bilgiler öğretiminin planlaması, planlama süreçleri 10. Hayat ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılacak öğretim modelleri 11. Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminde etkili vatandaşlık eğitimi 12. Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminde değerler eğitimi 13. Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminde Kavramlar ve öğretimi 14. hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminde medya ve kullanımı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Hayat ve sosyal bilgiler derslerinin dayandığı temel kuramları bilir
2Hayat ve sosyal bilgiler derslerinin programlarının temellerini kavrar
3Hayat ve Sosyal bilgiler derslerinin amaçlarını kavrar
4Hayat ve Sosyal bilgiler derslerinin ülkemiz ve dünyadaki programlarının genel özelliklerini tanır
5Hayat ve Sosyal bilgiler programlarındaki içeriklerindeki gelişmeleri fark eder
6Hayat ve Sosyal bilgiler derslerinin öğretimindeki yeni uygulamaları bilir ve uygular
7Hayat ve Sosyal bilgiler derslerindeki yapılan çalışmaları inceler ve değerlendirir
8Hayat ve Sosyal bilgiler derslerindeki yeni yapılanma hakkında incelemeler yapar
9Hayat ve Sosyal bilgiler derslerindeki sosyal bilim disiplinlerinin rollerini fark eder
10Hayat ve Sosyal bilgiler derslerinin temel amacını ortaya koyar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01               
ÖK 02               
ÖK 03               
ÖK 04               
ÖK 05               
ÖK 06               
ÖK 07               
ÖK 08               
ÖK 09               
ÖK 10               
Ara Toplam               
Katkı000000000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1SELÇUK ŞİMŞEK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SNO 569 Dersin Adı:  HAYAT VE SOSYAL BİLGİLER BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KURAM VE UYGULAMALAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SELÇUK ŞİMŞEK E-Mail:  selcuks@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1139,
Ders Yeri EGT A0235,
Amaç : Hayat ve Sosyal Bilgiler derslerinin oluşmasında etkili olan kuram ve yaklaşımları bilme ve dünyada ve ülkemizde hayat ve sosyal bilgiler derslerinin hedef ve uygulamalarından haberdar olmak.
İçerik : 1. Hayat ve Sosyal Bilgiler derslerinin temelleri ve dayandığı kuram ve yaklaşımlar 2. Geçmişten günümüze Hayat ve Sosyal Bilgiler programının tarihsel gelişimi ve değişmeler 3.Dünyada ve Türkiye’deki Hayat ve Sosyal bilgiler programlarının karşılaştırılmalı incelenmesi. 4. Hayat ve Sosyal Bilgiler programının hedef açısından incelenmesi 5. Hayat ve Sosyal Bilgiler programının içerik açısından incelenmesi 6.Hayat ve Sosyal Bilgiler programının öğrenme-öğretme süreçleri açısından incelenmesi 7.Hayat ve Sosyal Bilgiler programının ölçme-değerlendirme açısından incelenmesi 8. Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılacak yaklaşımlar (strateji, stil, yöntem ve teknikler) 9.Hayat ve sosyal bilgiler öğretiminin planlaması, planlama süreçleri 10. Hayat ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılacak öğretim modelleri 11. Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminde etkili vatandaşlık eğitimi 12. Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminde değerler eğitimi 13. Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminde Kavramlar ve öğretimi 14. hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminde medya ve kullanımı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Hayat ve Sosyal Bilgiler programının tarihsel süreci
2 Hayat ve Sosyal Bilgiler programlarındaki temel anlayışlar (politikalar, dayandığı temel felsefi düşünceler, toplumsal boyutu)
3 Hayat ve Sosyal Bilgiler programlarındaki hedef belirleme sürecindeki değişmeler
4 Hayat ve Sosyal Bilgiler içerik seçimindeki ölçütler ve bunun programdaki yansımaları
5 Hayat ve Sosyal Bilgiler programındaki kullanılan kavram, ilke ve genellemeler
6 Hayat ve Sosyal Bilgiler programındaki öğrenme-öğretme süreci
7 Hayat ve Sosyal Bilgiler programındaki değerlendirme boyutu
8 Hayat ve Sosyal Bilgiler programındaki yapılandırmacı anlayışın değerlendirilmesi
9 Ara sınav
10 uygulama çalışmaları
11 uygulama çalışmaları
12 uygulama çalışmaları
13 uygulama çalışmaları
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU