DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
EYD 510EĞİTİM EKONOMİSİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı, eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkinin anlaşılmasının sağlanmasında gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları öğrencilere kazandırmaktır. .
Ders İçeriği Eğitim ekonomisine ilişkin temel kavramlar, ekonomi kuram ve uygulamalarının eğitim sistemleri ile ilişkisi, eğitim ekonomisi kuramları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı, eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkiler. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Ekonomi ve eğitim ekonomisi ile ilgili temel kavramları açıklar.
2Eğitim ekonomisinin, Dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişim sürecini, bu alanda yapılan ilk çalışmaları (araştırmaları) bilir.
3Eğitim ekonomisi alanında Türkiye’de yapılmış olan master ve doktora tezlerini ve makaleleri inceler.
4Küreselleşme – uluslararası rekabet ve eğitim ilişkisini araştırır.
5Maliyet-Fayda Analizi ve Maliyet-Etkililik Analizini öğrenir ve eğitim sektöründen ve diğer sektörlerden örneklerle açıklar.
6Eğitimin finansman yöntemlerini (modellerini) bilir ve bu yöntemlerin Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanışından örnekler verir.
7Dünya Bankası ve Avrupa Birliği kredileriyle Türkiye’de yürütülmüş olan eğitim projeleri (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi vb) ve sağlanan yararları çözümler.
8Eğitimde verimlilik ve etkililiği bilir ve meslek yaşamı boyunca kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 0153 4232  52    
ÖK 02 34  23  434   
ÖK 03321  343 52  2 
ÖK 0444  3343 41414 
ÖK 05 435542 3523 42
ÖK 06 2124 52 434 3 
ÖK 072355 345 52525 
ÖK 0834445225 434242
Ara Toplam172518201920261833618245224
Katkı232323320523131

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11313
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1GÖKHAN TUZCU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  EYD 510 Dersin Adı:  EĞİTİM EKONOMİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖKHAN TUZCU E-Mail:  gtuzcu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1057,
Ders Yeri EGT A0441,
Amaç : Bu dersin genel amacı, eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkinin anlaşılmasının sağlanmasında gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları öğrencilere kazandırmaktır. .
İçerik : Eğitim ekonomisine ilişkin temel kavramlar, ekonomi kuram ve uygulamalarının eğitim sistemleri ile ilişkisi, eğitim ekonomisi kuramları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı, eğitim ve kalkınma arasındaki ilişkiler. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonominin Temel Kavramları.
2 Ekonomik Düşünce Tarihi İçinde Eğitim.
3 Eğitim Talebi ve Genel Özellikleri.
4 Eğitim Arzı ve Genel Özellikleri.
5 Eğitimin Tüketim ve Yatırım Özellikleri.
6 Eğitimin Kalkınmaya Etkileri.
7 Eğitimin Finansmanı.
8 Eğitim Harcamaları ve Türleri.
9 Eğitimde Maliyet-Fayda Analizi.
10 Eğitimde Maliyet-Etkililik Analizi.
11 Eğitimin Dışsallıkları
12 Üretim ve Maliyetler.
13 Tüketim-Tasarruf-Yatırım.
14 Küresel Eğitim Endüstrisi.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Serin, Necdet (1979), Eğitim Ekonomisi, Ankara Ün. Yayını. Türkçe
Kavak, Yüksel ve Burgaz, Berrin (1994) Eğitim Ekonomisi-Seçilmiş Yazılar (çeviri), Ankara: Pegem Yayıncılık. Türkçe
Tuzcu, Gökhan (2011) Eğitim Ekonomisi (ders notları), Denizli.Türkçe
Adem, Mahmut (1993) Ulusal Eğitim Politikamız ve Finansmanı, Ankara Ün. Yayını.Türkçe
Hesapçıoğlu, Muhsin (2001) İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ekonomisi, İstanbul: Beta Yayıncılık.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU