DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBT 564SPOR TARİHİ-FELSEFESİ VE OLİMPZM2 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Sporun tarihsel, felsefik boyutlarını inceler, klasik ve modern olimpiyat oyunlarının karşılaştırmasını yapar, Türk dünya literatürüne dayalı olarak sporun ve olimpiyat oyunlarının fonksiyonlarını tartışır ve olimpizmin güncel sorunlarını inceler.
Ders İçeriği Sporun tarihsel, felsefik boyutlarını inceler, klasik ve modern olimpiyat oyunlarının karşılaştırmasını yapar, Türk dünya literatürüne dayalı olarak sporun ve olimpiyat oyunlarının fonksiyonlarını tartışır ve olimpizmin güncel sorunlarını inceler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Spor eğitiminin ortaya çıkışı gelişimi ile ilgili bilgileri bilir.
2Spor eğitiminin önemini, eğitim programlarına giriş nedenlerini kavrar.
3Eski uygarlıklarla yeni uygarlıklar açısından spor eğitiminin felsefik ve tarihsel gelişim sürecini kıyaslar.
4Beden eğitimi, cimnastik, oyun, spor gibi kavramların felsefik yorumlarını yapar.
5Tahrihsel gelişim süreci içinde genel ve spor eğitiminin üstün insan düşüncesini kıyaslar.
6Olimpiyatlar ve olimpizm konusunda tarihsel gelişim sürecini bilir.
7Eski ve modern olimpiyat fikrini ve olimpizm ruhunu kıyaslar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01 55      
ÖK 02 5       
ÖK 03 35      
ÖK 044   4  5 
ÖK 05 444     
ÖK 06  5      
ÖK 07       4 
Ara Toplam4171944  9 
Katkı123110010

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)1410140
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11010
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)177
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1OSMAN GÖDE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  SBT 564 Dersin Adı:  SPOR TARİHİ-FELSEFESİ VE OLİMPZM
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ OSMAN GÖDE E-Mail:  ogode@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1440,
Ders Yeri SBF A0114,
Amaç : Sporun tarihsel, felsefik boyutlarını inceler, klasik ve modern olimpiyat oyunlarının karşılaştırmasını yapar, Türk dünya literatürüne dayalı olarak sporun ve olimpiyat oyunlarının fonksiyonlarını tartışır ve olimpizmin güncel sorunlarını inceler.
İçerik : Sporun tarihsel, felsefik boyutlarını inceler, klasik ve modern olimpiyat oyunlarının karşılaştırmasını yapar, Türk dünya literatürüne dayalı olarak sporun ve olimpiyat oyunlarının fonksiyonlarını tartışır ve olimpizmin güncel sorunlarını inceler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tarihle ilgili kavramlar ve açıklamaları
2 Tarih öncesi hareket ihtiyacının nedenleri
3 Yeni ve Yakın Çağlarda Beden Eğitimi ve Spor
4 Türklerde Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi
5 Sporun gelişimi ve Spor Felsefesinin Ana Hatları
6 Bilgi ve Değer Olarak Spor
7 Bilgi ve Değer Olarak Spor
8 Beden Eğitimi ve Spor Felsefesinin Geleceği Hakkında Tartışmalar
9 Olimpiyatlar, Antik ve Modern Olimpiyatlar, Özellikleri Ortak ve Ayrılan Yönlerinin Tartışılması
10 Günümüzdeki Olimpiyatlar, Olimpizm ve Spor
11 Günümüzdeki Olimpiyatlar, Olimpizm ve Spor
12 Olimpiyat ve Kültür
13 Bir Felsefe Olarak Olimpizm
14 Sportif Erdem, Fair play Kavramı, Amatörlük ve Profesyonellik
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU