DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BSO 506BEDEN EĞİT.VE SPOR ÖĞRETİMİNDE İLKE, YÖNTEM VE TEKNİKLER2 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Genel öğretim ile ilgili temel kavramları öğrenme ilke ve yöntemlerini, öğretiminde planlı çalışmayı öğretimin planlanmasını öğretim araç ve gereçlerini geliştirmede ve kullanmadaki yararları öğretimde öğretmenin rolünü ve niteliğini bilen öğretmenler yetiştirmek.
Ders İçeriği Öğrenme-Öğretme teorileri, ilkeleri, stratejileri, yöntemleri ve ilkeleri teknikleri, öğrenme ve uygulama örnekleri öğretim arasındaki ilişkiyi içerir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Yerel öğretimle ve eğitimle ilgili bilgileri edinirler.
2Genel öğretim ve eğitimle ilgili edindikleri bilgileri kavrarlar.
3Öğretimde planlama ve programın önemini bilirler, öğrenirler.
4Plan ve program yapmayı bilir, uygular ve geliştirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01  434    
ÖK 023 335334 
ÖK 03 44335   
ÖK 044354354  
Ara Toplam771613151374 
Katkı224343210

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14570
Ödevler11212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12020
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)31545
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1OSMAN GÖDE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BSO 506 Dersin Adı:  BEDEN EĞİT.VE SPOR ÖĞRETİMİNDE İLKE, YÖNTEM VE TEKNİKLER
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ OSMAN GÖDE E-Mail:  ogode@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1440,
Ders Yeri SBF A0114,
Amaç : Genel öğretim ile ilgili temel kavramları öğrenme ilke ve yöntemlerini, öğretiminde planlı çalışmayı öğretimin planlanmasını öğretim araç ve gereçlerini geliştirmede ve kullanmadaki yararları öğretimde öğretmenin rolünü ve niteliğini bilen öğretmenler yetiştirmek.
İçerik : Öğrenme-Öğretme teorileri, ilkeleri, stratejileri, yöntemleri ve ilkeleri teknikleri, öğrenme ve uygulama örnekleri öğretim arasındaki ilişkiyi içerir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
2 Öğretimle İlgili Temel Kavramlar Eğitim Programı ve Öğeleri / Kavram Haritası
3 Öğretim Programı ve Öğeleri
4 Öğrenme ve Öğretim İlkeleri / Tam Öğrenme/ Programlı Öğretim/
5 Gagne Öğretim Durumları Modeli / Çoklu Zeka Kuramı
6 Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı / İşbirliğine Dayalı Öğrenme
7 Proje ve Probleme Dayalı Öğrenme
8 Öğretim Stratejileri Öğrenme Stratejileri
9 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
10 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
11 Öğretim Yöntem ve Teknikleri
12 Öğretimin Planlanması Öğretim Hizmetinin Niteliği
13 Öğretimin Planlanması Öğretim Hizmetinin Niteliği
14 Öğretim Araç ve Gereçleri Öğretmen Yeterlilikleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Açıkgöz, K. Ü. (2004). Aktif öğrenme (6. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.Türkçe
Bloom, B. S. (1994). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev.: D. A. Özçelik.) Ankara: MEB YayıneviTürkçe
Demirel, Ö. (2008). Öğretme sanatı öğretim ilke ve yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem A YayıncılıkTürkçe
Demirel, Ö. (Editör). (2007). Eğitimde yeni yönelimler (3. Baskı). Ankara: Pegem A YayıncılıkTürkçe
Doğanay, A. (Editör). (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Türkçe
Ertürk, S. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.Türkçe
Gözütok, D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Ekinoks. Türkçe
Demirel, Ö. (Editör). (2007). Eğitimde yeni yönelimler (3. Baskı). Ankara: Pegem A YayıncılıkTürkçe
Doğanay, A. (Editör). (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Türkçe
Ertürk, S. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.Türkçe
Gözütok, D. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Ekinoks. Türkçe
Hesapçıoğlu, M. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri eğitim programları ve öğretim (6. Baskı). Ankara: Nobel Türkçe
Küçükahmet, L. (2010). File lokantası. Özel menü: Eğitimde temel kavramlar. Ankara: Pegem Akademi YayTürkçe
Sönmez, V. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Anı YayıncılıkTürkçe
Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya (16. Baskı). Ankara: Pegem Akademi YayıncılıkTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU