DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BSO 567SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bilimsel araştırma yapmanın temel yöntem ve gereklerinin öğretilerek spor bilimleri alanyazındaki örneklerin incelenmesi
Ders İçeriği 1. Tanışma, dersin işleyişi hakkında bilgilendirme 2. Temel kavram, ilke ve yaklaşımlar: Bilim ve bilimsel yöntem 3. Değişkenlerin sınıflandırılması 4. Problem cümlesi ve hipotez 5. Araştırma türleri 6. Örnekleme yöntemleri 7. ARA SINAV 8. Nicel araştırma sürecinin aşamaları 9. Literatür taraması 10. Metin içi kaynak gösterimi ve kaynakça 11. Raporlaştırma ve etik konular 12. Öğrencilerin makale analizi sunumları 13. Öğrencilerin tez önerisi sunumları 14. FİNAL SINAVI
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
11. Bilimsel araştırmanın temel ilke ve kavramlarını açıklar.
22. Araştırma türleri arasındaki farkları açıklar.
33. Örnekleme yöntemlerini anlatır.
44. Problem cümlesi, çalışmanın amacı ve hipotez yazar.
55. Nicel bir araştırmanın aşamalarını bilir.
66. Literatür taraması yapar.
77. Rapor yazar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01         
ÖK 02         
ÖK 03         
ÖK 04         
ÖK 05         
ÖK 06         
ÖK 07         
Ara Toplam         
Katkı000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10660
Ödevler41040
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11818
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)11010
Arasınav11818
Sunum177
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1AYŞE GÖKÇE ERTURAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BSO 567 Dersin Adı:  SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT AYŞE GÖKÇE ERTURAN E-Mail:  agerturan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2915, 296 1908, 296 1908, 296 1285,
Ders Yeri SBF A0110,
Amaç : Bilimsel araştırma yapmanın temel yöntem ve gereklerinin öğretilerek spor bilimleri alanyazındaki örneklerin incelenmesi
İçerik : 1. Tanışma, dersin işleyişi hakkında bilgilendirme 2. Temel kavram, ilke ve yaklaşımlar: Bilim ve bilimsel yöntem 3. Değişkenlerin sınıflandırılması 4. Problem cümlesi ve hipotez 5. Araştırma türleri 6. Örnekleme yöntemleri 7. ARA SINAV 8. Nicel araştırma sürecinin aşamaları 9. Literatür taraması 10. Metin içi kaynak gösterimi ve kaynakça 11. Raporlaştırma ve etik konular 12. Öğrencilerin makale analizi sunumları 13. Öğrencilerin tez önerisi sunumları 14. FİNAL SINAVI
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tanışma, dersin gereklerini açıklama
2 Literatür tarama nasıl yapılır? Değişken tipleri
3 Problem cümlesi, hipotez, amaç cümlesi, başlık
4 Araştırma türleri - Deneysel, betimsel, meta-analiz
5 Araştırma türleri - Boylamsal, kesitsel, retrospektif; nitel, nicel Tarama ve Deneme modelleri, Nicel –Nitel Araştırma örneği
6 Örnekleme yöntemleri
7 Makale, tez bölümleri, genel yazım kuralları
8 Öğrencilerin rapor teslimi ve sunumları
9 Öğrencilerin Türkçe makale sunumları
10 Öğrencilerin Türkçe makale sunumları
11 Öğrencilerin Türkçe makale sunumları
12 Öğrencilerin İngilizce makale sunumları
13 Öğrencilerin İngilizce makale sunumları
14 Öğrencilerin İngilizce makale sunumları ve tez önerisi teslimi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU