DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BSO 568BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PSİKOLOJİK SÜREÇLER3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı, ideal bir egzersiz, spor ve beden eğitimi ortamı yaratmak için gereken psikolojik bileşen ve süreçlerin kuram ve uygulamalara dayalı olarak öğretilmesidir.
Ders İçeriği 1. Tanışma, dersin işleyişi hakkında bilgilendirme 2. Başarı Hedefi Kuramı - Başarı hedefi (İkili, Üçlü, 2x2 ve 3x2 Modeller), beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamları için doğurguları 3. Başarı Hedefi Kuramı – Motivasyonel iklim, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamları için doğurguları 4. Öz-Belirleme Kuramına giriş 5. Nedensellik Yönelimi Kuramı ve Organizmik Bütünleşme Kuramı, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamları için doğurguları 6. Temel Psikolojik İhtiyaçlar Kuramı ve Bilişsel Değerlendirme Kuramı, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamları için doğurguları 7. ARA SINAV 8. Benlik kavramı, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamları için doğurguları 9. Motor performans ve geribildirim 10. Müsabaka kaygısı 11. Beden okuryazarlığı 12. Yaşam boyu fiziksel aktiviteyi destekleme ve psikolojik & duygusal iyi-oluş 13. Dönüşümcü antrenörlük 14. FİNAL SINAVI
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
11. Başarı Hedefi Kuramını ve kurama ait kavramları bilir, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamlarındaki uygulamalar ile ilişkisini kurar.
22. Öz-Belirleme Kuramını ve kurama ait kavramları açıklar, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamlarındaki uygulamalar ile ilişkisini kurar.
33. Nedensellik Yönelimi Kuramını ve kurama ait kavramları açıklar, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamlarındaki uygulamalar ile ilişkisini kurar.
44. Organizmik Bütünleşme Kuramını ve kurama ait kavramları açıklar, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamlarındaki uygulamalar ile ilişkisini kurar.
55. Temel Psikolojik İhtiyaçlar Kuramını ve kurama ait kavramları açıklar, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamlarındaki uygulamalar ile ilişkisini kurar.
66. Bilişsel Değerlendirme Kuramını ve kurama ait kavramları açıklar, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamlarındaki uygulamalar ile ilişkisini kurar.
77. Benlik kavramının beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamları için doğurgularını açıklar.
88. Motor performans ve geribildirim arasındaki ilişkiyi bilir.
99. Müsabaka kaygısını açıklar.
1010. Beden okuryazarlığını açıklar.
1111. Yaşam boyu fiziksel aktiviteyi destekleme ve psikolojik & duygusal iyi-oluş arasındaki ilişkiyi açıklar.
1212. Dönüşümcü antrenörlüğü açıklar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01         
ÖK 02         
ÖK 03         
ÖK 04         
ÖK 05         
ÖK 06         
ÖK 07         
ÖK 08         
ÖK 09         
ÖK 10         
ÖK 11         
ÖK 12         
Ara Toplam         
Katkı000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10660
Ödevler41040
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11818
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)177
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)11010
Arasınav11818
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1AYŞE GÖKÇE ERTURAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BSO 568 Dersin Adı:  BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PSİKOLOJİK SÜREÇLER
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT AYŞE GÖKÇE ERTURAN E-Mail:  agerturan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2915, 296 1908, 296 1908, 296 1285,
Ders Yeri SBF A0110,
Amaç : Dersin amacı, ideal bir egzersiz, spor ve beden eğitimi ortamı yaratmak için gereken psikolojik bileşen ve süreçlerin kuram ve uygulamalara dayalı olarak öğretilmesidir.
İçerik : 1. Tanışma, dersin işleyişi hakkında bilgilendirme 2. Başarı Hedefi Kuramı - Başarı hedefi (İkili, Üçlü, 2x2 ve 3x2 Modeller), beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamları için doğurguları 3. Başarı Hedefi Kuramı – Motivasyonel iklim, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamları için doğurguları 4. Öz-Belirleme Kuramına giriş 5. Nedensellik Yönelimi Kuramı ve Organizmik Bütünleşme Kuramı, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamları için doğurguları 6. Temel Psikolojik İhtiyaçlar Kuramı ve Bilişsel Değerlendirme Kuramı, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamları için doğurguları 7. ARA SINAV 8. Benlik kavramı, beden eğitimi, egzersiz ve spor ortamları için doğurguları 9. Motor performans ve geribildirim 10. Müsabaka kaygısı 11. Beden okuryazarlığı 12. Yaşam boyu fiziksel aktiviteyi destekleme ve psikolojik & duygusal iyi-oluş 13. Dönüşümcü antrenörlük 14. FİNAL SINAVI
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Gelişimle ilgili temel kavramlar
2 Fiziksel Gelişim
3 Fiziksel Gelişim
4 Bilişsel gelişim kuramları - Piaget
5 Bilişsel gelişim kuramları - Bruner
6 Genel tekrar
7 ARA SINAV
8 Bilişsel gelişim kuramları - Vygotsky
9 Ahlak gelişimi Kuramları - Piaget
10 Ahlak gelişimi Kuramları - Kohlberg
11 Kişilik gelişimi kuramları - Freud
12 Kişilik gelişimi kuramları - Erikson
13 Genel tekrar
14 FINAL SINAVI
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Psikolojiye girş , C. Morgan 18. baskı Eğitim akademi yayınları KonyaTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU