DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BSO 508BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA NİTEL ARAŞTIRMALAR 3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin spor bilimlerinde kullanılan nitel araştırma yöntem ve tekniklerini bilmelerini, nitel araştırma yöntemleri kullanarak bir araştırma planlamalarını ve bu kapsamda topladıkları verileri analiz edebilmelerini sağlamaktır.
Ders İçeriği Ders içeriği hakkında bilgi verme Nitel araştırmanın özellikleri Sosyal bilimlerde paradigmatik dönüşüm Nitel araştırma desenleri Nitel araştırma tasarımı Nitel araştırmada örneklem seçimi Nitel veri toplama yöntemi: Görüşme formunun hazırlanması Nitel araştırmada inandırıcılık (geçerlik ve güvenirlik) Makale Sunumları Nitel veri analizi Nitel bulguların yorumlanması ve raporlaştırılması Nitel araştırma projesi çalışması Nitel araştırma proje sunumları ve rapor teslimi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenci, nitel ve nicel paradigmaları ayırtedebilir.
2Öğrenci, nitel araştırmanın özelliklerini açıklayabilir.
3Öğrenci, nitel veri toplama yöntemlerini kullanabilir.
4Öğrenci, nitel verileri analiz edebilir.
5Öğrenci, nitel bir araştırmayı raporlandırabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01         
ÖK 02         
ÖK 03         
ÖK 04         
ÖK 05         
Ara Toplam         
Katkı000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10660
Ödevler41040
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11818
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)177
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)11010
Arasınav11818
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1DENİZ HÜNÜK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  BSO 508 Dersin Adı:  BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA NİTEL ARAŞTIRMALAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT DENİZ HÜNÜK E-Mail:  dehunuk@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1284,
Ders Yeri SBF A0111,
Amaç : Bu dersin amacı, öğrencilerin spor bilimlerinde kullanılan nitel araştırma yöntem ve tekniklerini bilmelerini, nitel araştırma yöntemleri kullanarak bir araştırma planlamalarını ve bu kapsamda topladıkları verileri analiz edebilmelerini sağlamaktır.
İçerik : Ders içeriği hakkında bilgi verme Nitel araştırmanın özellikleri Sosyal bilimlerde paradigmatik dönüşüm Nitel araştırma desenleri Nitel araştırma tasarımı Nitel araştırmada örneklem seçimi Nitel veri toplama yöntemi: Görüşme formunun hazırlanması Nitel araştırmada inandırıcılık (geçerlik ve güvenirlik) Makale Sunumları Nitel veri analizi Nitel bulguların yorumlanması ve raporlaştırılması Nitel araştırma projesi çalışması Nitel araştırma proje sunumları ve rapor teslimi
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU