DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 610MATEMATİK ÖĞRENMEYİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME2 + 02. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı matematik derslerinde gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirmenin doğası ve amaçlarının irdelenmesi ve değişik değerlendirme modellerinin ve değerlendirmede yeni yaklaşımların incelenmesi, matematiksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde teknolojinin kullanımının deneyimlenmesi, uluslararası karşılaştırmalı değerlendirme sınavları, ulusal seviye belirleme ve yükseköğretime geçiş sınavlarındaki matematik maddelerinin incelenmesi ve bu sınavların karşılaştırılmasını yapmak ve alanında bir test geliştirip uygulamak ve değerlendirmektir.
Ders İçeriği Matematik derslerinde ölçme ve değerlendirmenin doğası, amaçları ve değişik değerlendirme modellerinin incelenmesi, değerlendirmede yeni yaklaşımların incelenmesi, matematiksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde teknolojinin kullanımının deneyimlenmesi, uluslararası karşılaştırmalı değerlendirme sınavları, bu sınavların genel değerlendirme çerçevesi, sınavlara ilişkin uluslararası ve ulusal raporlar, yayınlanan soruların incelenmesi, ulusal seviye belirleme ve yükseköğretime geçiş sınavlarındaki matematik maddelerinin incelenmesi, uluslararası karşılaştırmalı sınavlar ile ulusal seviye belirleme ve yükseköğretime geçiş sınavlarındaki matematik maddelerinin karşılaştırılması, bir matematik testi geliştirip uygulanması ve değerlendirilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Matematik derslerinde ölçme ve değerlendirmenin doğası, amaçlarını açıklar.
2Değerlendirmede yeni yaklaşımlarını inceler.
3Matematiksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde teknolojinin kullanır.
4Uluslararası karşılaştırmalı değerlendirme sınavlarının genel değerlendirme çerçevesini, sorularını ve bu sınavlara ilişkin raporları inceler.
5Ulusal seviye belirleme sınavlarını inceler.
6Yükseköğretime geçiş sınavlarındaki matematik maddelerinin inceler.
7Uluslararası karşılaştırmalı sınavlar ile ulusal seviye belirleme ve yükseköğretime geçiş sınavlarındaki matematik maddelerinin karşılaştırır.
8Bir matematik testi geliştirip uygular ve değerlendirir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01222253552
ÖK 02234255452
ÖK 03234554452
ÖK 04333255452
ÖK 05424355552
ÖK 06424355552
ÖK 07445355552
ÖK 08555354554
Ara Toplam262431234036374018
Katkı334355552

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU