DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 609MATEMATİK EĞİTİMİNDE İSPAT 2 + 02. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin matematik eğitiminde ispatın doğası, tarihsel gelişimi, çeşitleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersle öğrencilerin ispat fikrinin okul öncesinden üniversite bitimine kadar geçen süredeki etkin kullanımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olması hedeflenmektedir. Öğrencilerin ispatı hem uygulayabilmeleri, hem gelecekteki öğretmenlik hayatlarında derslerinde kullanabilmeleri, hem de ispatın doğası hakkında edindikleri yeni tecrübelerle eğitim öğretim etkinliklerinin her aşamasına ispat fikrini eklemelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği İspatın tanımı, rolü ve amacı, tarihsel süreç içerisinde ispatın değişim aşamaları ve bu değişim içerisinde ispat fikrinin kazandığı farklı anlamlar, bugünkü ispat anlayışı ve eğitimde önemi, ispat çeşitleri ve kullanım alanları, NCTM’in (2000) Akıl Yürütme ve İspat Standardının tüm ilköğretim düzeylerinde incelenmesi, yeni öğretim programına uyumlu ispat etkinliklerinin üretilmesi, ispat şemaları, ispat konusunda öğrenci güçlükleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İspatın doğası, rolü ve amacını açıklar.
2İspatın tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olur.
3İspatın tarihsel gelişimi ile bugünkü ispat yaklaşımları arasında ilişki kurabilir.
4İspatın günümüzde önemi ve eğitimdeki uygulama alanları hakkında fikir yürütebilir.
5NCTM’in (2000) Akıl Yürütme ve İspat Standardı’nı tüm ilköğretim düzeyleri için inceler ve bu standart tabanlı okul uygulamaları oluşturur.
6İspat çeşitlerini öğrenir ve farklı etkinliklerde uygular.
7Farklı ispat çeşitlerinin kullanılacağı herhangi bir konuda ilköğretim düzeyinde bir ispat etkinliği oluşturur.
8İspat şemaları çeşitlerini öğrenir ve ilgili alanyazından örnekler sağlar.
9İspat konusunda öğrencilerin yaşadıkları güçlükleri bilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 0153      4
ÖK 023       4
ÖK 034434 4  4
ÖK 045554545 5
ÖK 055 4     4
ÖK 06444    54
ÖK 07444     5
ÖK 08445     5
ÖK 09         
Ara Toplam3424258585535
Katkı433111114

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU