DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 607MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İÇİN İSTATİSTİK VE OLASILIK2 + 02. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, temel istatistik ve olasılık konularının okul matematiği düzeyinde öğretilecek olan veri ve olasılık kavramlarıyla ilişkilendirilerek öğretmenlerin gerekli istatistiksel bilgi, düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmektir.
Ders İçeriği İstatistiğin temel öğeleri, istatistiksel araştırma süreci, dağılım kavramı, dağılım şekilleri, merkezi eğilim ölçüleri, yayılma ölçüleri, 5 sayılı özetleme, kutu grafiği, örneklem ve örnekleme, istatistiksel çıkarsama, regresyon analizi, olasılık teorisi, olasılık durumlarını modelleme ve simülasyonlar, randomizasyon testi
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İstatistik ve olasılık ile ilgili temel kavramları ve fikirleri açıklar.
2İstatistik ve olasılık konuları arasındaki ilişkiyi açıklar.
3İstatistiksel araştırma sürecini uygular.
4Verilere dayalı istatistiksel çıkarsamalar yapar.
5Olasılık durumlarını modeller.
6İstatistiksel düşünme ve akıl yürütme becerilerini sergiler.
7Veri analizinde ve olasılık durumlarını modellemede somut materyaller ve teknoloji kullanır.
8İstatistiksel düşünme ve akıl yürütme üzerine araştırma yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 0143    3 4
ÖK 024     4 4
ÖK 03 3334 3 4
ÖK 0434  3 3 3
ÖK 0543 5  3 4
ÖK 064433 35 3
ÖK 07454544534
ÖK 08444 4  45
Ara Toplam2726141615726731
Katkı332221314

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU