DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 606GEOMETRİ VE ÖLÇME KAVRAMLARININ ÖĞRENİMİ2 + 01. Yarıyıl 

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı ilköğretim ve ortaöğretim ders programlarında yer alan geometri ve ölçme konularının kavramsal temellerinin nasıl oluştuğuna yönelik kuramsal çerçeveyi ve alanyazında yer alan çalışmaları incelemek, bu konularda kavramsal anlamayı destekleyen ve öğrencilerin daha üst geometri düşünme düzeylerine ulaşmalarını sağlayabilecek ders içeriklerinin geliştirilmesi ve uygulanıp denenmesini sağlamak ve bu kavramların öğrenimine yönelik araştırma yapmaktır.
Ders İçeriği Ülkemiz mevcut ders programlarında yer alan geometri ve ölçme konularının kavramsal temellerinin oluşturulması. Geometrik düşünme düzeyleri modelinin incelenmesi. Öğrencilerin geometri ve ölçme kavramlarını yapılandırması üzerine kuramların incelenmesi. Geometrik düşünme düzeyleri modeli ile geometri ve ölçme kavramlarını yapılandırması konularında alanyazının incelenmesi. Geometri ve ölçme kavramlarının yapılandırılmasına yönelik ders içeriklerinin geliştirilmesi ve uygulanması. Bu kavramların öğretilmesine yönelik araştırma önerisi hazırlanması ve araştırma gerçekleştirilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğretim programında yer alan geometri ve ölçme kavramları arasındaki ilişkileri açıklar.
2Öğrencilerin geometriyi kavramsallaştırmasını açıklar.
3Öğrencilerin ölçmeyi kavramsallaştırmasını açıklar.
4Geometrik düşünme düzeyleri modelini açıklar.
5Geometri konularına yönelik araştırma model tasarlar.
6Geometrik kavram, ilişki ve yapıların öğrenimi veya öğretimi üzerine araştırma yapar.
7Ölçme kavramlarına yönelik araştırma modeli tasarlar.
8Ölçme kavramları üzerinde araştırma yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09
ÖK 01523141253
ÖK 02523141253
ÖK 03523141253
ÖK 04523141253
ÖK 05444253345
ÖK 06444253345
ÖK 07444253345
ÖK 08444253345
Ara Toplam362428123616203632
Katkı534252354

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)11515
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195


DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU