DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 520DİFERANSİYEL GEOMETRİK KAVRAMLARIN İLKÖĞRETİMDEKİ İZLERİ - I 3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Temel Diferansiyel Geometrik Kavramların (eğriler ve dönüşümler ile ilgili) öğretimi ile ilköğretim düzeyinde ön şart ilişkisine sahip öğrenme alanlarını belirlemek ve bu kavramların kavram haritalarını elde etmek.
Ders İçeriği Temel Diferansiyel Geometrik Kavramların tarihsel gelişim evreleri, temel diferansiyel geometri öğretiminde öğretim yöntem ve teknikleri, temel diferansiyel geometrik kavramlar ile ilköğretim düzeyinde ön şartlılık ilişkisine sahip öğrenme alanları, temel diferansiyel geometrik kavramların kavram haritaları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Temel Diferansiyel Geometrik Kavramların (eğriler ve dönüşümler ile ilgili) tarihsel gelişimini aşamaları ile bilir.
2Temel Diferansiyel Geometrik Kavramların öğretiminde farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanır.
3Temel Diferansiyel Geometrik Kavramların öğretiminde ilköğretim düzeyindeki ön şart ilişkisine sahip öğrenme alanlarını açıklar.
4Temel Diferansiyel Geometrik Kavramlar ile ilköğretim düzeyindeki öğrenme alanları arasında kavram haritaları oluşturur.
5Temel Diferansiyel Geometrik Kavramların eğitiminde kavram haritaları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı alan yayın çalışmalarını izler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 015222        
ÖK 02555  2 331  
ÖK 0353  33233121
ÖK 0453  33233121
ÖK 05 5 5  23333 
Ara Toplam2018776861212672
Katkı441112122110

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1İSMET AYHAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IME 520 Dersin Adı:  DİFERANSİYEL GEOMETRİK KAVRAMLARIN İLKÖĞRETİMDEKİ İZLERİ - I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT İSMET AYHAN E-Mail:  iayhan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1070,
Ders Yeri EGT A0224,
Amaç : Temel Diferansiyel Geometrik Kavramların (eğriler ve dönüşümler ile ilgili) öğretimi ile ilköğretim düzeyinde ön şart ilişkisine sahip öğrenme alanlarını belirlemek ve bu kavramların kavram haritalarını elde etmek.
İçerik : Temel Diferansiyel Geometrik Kavramların tarihsel gelişim evreleri, temel diferansiyel geometri öğretiminde öğretim yöntem ve teknikleri, temel diferansiyel geometrik kavramlar ile ilköğretim düzeyinde ön şartlılık ilişkisine sahip öğrenme alanları, temel diferansiyel geometrik kavramların kavram haritaları.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU