DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 511EĞİTİM BİLİMLERİNDE İLERİ İSTATİSTİK3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Eğitim araştırmalarında sıklıkla kullanılan istatistik testlerini karşılaştırmalı olarak anlamlandırmak ve bu testleri uygun bağlamlarda kullanmak.
Ders İçeriği İstatistik paket programları ve uygulamalar, hipotez testleri, varyans analizi, regresyon ve çok değişkenli doğrusal regresyon modelleri, parametrik olmayan (non-parametrik) istatistik testleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Eğitim bilimlerinde ileri istatistik ile ilgili temel kavramları açıklar.
2Veri analizlerinde uygun istatistik tekniklerini seçer.
3İstatistik paket programları (SPSS gibi)yardımıyla veri analizleri yapar.
4Analiz çıktılarının değerlendirmesini yapar.
5Analiz sonuçlarını rapor eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01   33 2422 1
ÖK 02    5 234  3
ÖK 03   553255  3
ÖK 04   453255 44
ÖK 05   353355 45
Ara Toplam   152391122212816
Katkı000352244023

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU