DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 510NİTEL ARAŞTIRMALAR3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin nitel araştırmaların temel niteliklerini ve kendi alanlarında kullanabilecekleri nitel araştırmalardaki farklı yaklaşımları tanımalarını sağlamaktır. Öğrenciler kendi alanlarına yönelik nitel araştırmaları yürütmek ve elde ettikleri verileri çözümlemeye yönelik olarak pratik bilgi ve beceriler edinirler.
Ders İçeriği Bilimsel araştırma yöntemlerinde temel dönüşümler, nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri, nitel araştırma desenleri, nitel araştırma süreci, örneklem seçimi, görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem, doküman incelemesi, mecazlarla veri toplama, toplanan verilerin analizi, geçerlik ve güvenirlik, örnek olay çalışması, eylem araştırması, nitel araştırma bulgularının bilime katkısının ele alındığı bir derstir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Nitel araştırmayı paradigma değişimiyle ilişkilendirir
2Dayandığı kuramsal temelleri inceleyerek, nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yerini ifade etme.
3Kendi çalışma alanındaki sorunlara yönelik olarak nitel araştırmalar tasarlar
4Nitel araştırmalara uygun veri toplama yöntemlerini kullanır
5Nitel verileri analiz yollarını kullanır
6Nitel araştırmada geçerlik/güvenirlik önlemlerini alır
7Nitel araştırmanın sosyal bilimlerdeki yerini takdir eder

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01 12 5122   5
ÖK 02 11 5222   5
ÖK 03321252223125
ÖK 04331352233125
ÖK 05332352223125
ÖK 06112 522 3145
ÖK 07311 52213435
Ara Toplam1312108351314121581335
Katkı221152222125

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2013-2014 Bahar1VESİLE ALKAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IME 510 Dersin Adı:  NİTEL ARAŞTIRMALAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2013-2014 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT VESİLE ALKAN E-Mail:  vesile@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1093,
Ders Yeri EGT A0224,
Amaç : Bu dersin amacı öğrencilerin nitel araştırmaların temel niteliklerini ve kendi alanlarında kullanabilecekleri nitel araştırmalardaki farklı yaklaşımları tanımalarını sağlamaktır. Öğrenciler kendi alanlarına yönelik nitel araştırmaları yürütmek ve elde ettikleri verileri çözümlemeye yönelik olarak pratik bilgi ve beceriler edinirler.
İçerik : Bilimsel araştırma yöntemlerinde temel dönüşümler, nitel araştırmanın bilimsel araştırma geleneği içindeki yeri, nitel araştırma desenleri, nitel araştırma süreci, örneklem seçimi, görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem, doküman incelemesi, mecazlarla veri toplama, toplanan verilerin analizi, geçerlik ve güvenirlik, örnek olay çalışması, eylem araştırması, nitel araştırma bulgularının bilime katkısının ele alındığı bir derstir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Paradigma nedir? Bilimsel araştırma paradigmaları Pozitivist ve Postpozitivist paradigmaların tarihsel gelişimi
2 Nicel araştırma ve nitel araştırmanın karşılaştırılması ve farklılıklarının tartışılması
3 Nitel araştırmanın kuramsal temelleri ve tarihi gelişimi
4 Nitel araştırma basamaklarının planlanması (Problem seçimi, literatür taraması, araştırma sorularının ve araştırma amacının belirlenmesi)
5 Nitel araştırma basamaklarının planlanması (Örneklem seçimi, araştırma alanının seçilmesi)
6 Nitel araştırmada veri toplama yöntemleri I- Görüşme, Görüşme yönteminin temelleri, görüşme sorularının hazırlanması, görüşme çeşitleri, görüşme yönteminin avantajları ve sınırlılıkları, görüşme formunun hazırlanması ve görüşmenin yapılması
7 Nitel araştırmada veri toplama yöntemleri II-Gözlem, Gözlem yönteminin temelleri, gözlem yönteminin avantajları ve sınırlılıkları, gözlem formunun hazırlanması, gözlem yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, gözlem yapılması
8 Nitel araştırmada veri toplama yöntemleri III-Dokuman inceleme, doküman incelemenin temelleri, dokuman incelemenin avantajları ve sınırlılıkları, dokuman inceleme.
9 Nitel araştırmalarda veri analizi,betimsel analiz, içerik analizi, nitel verilerin sayısal analizi, yapısal analiz, nitel verilerin bilgisayar yazılımları (NVivo NudIst) ile analizi
10 Nitel Araştırma Desenlerinin Karşılaştırılması: Durum (Örnek olay) İnceleme, Kültür analizi, Olgubilim, Kuram oluşturma, Eylem Araştırması
11 Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik yöntemleri: Uzun süreli etkileşim, çeşitleme, derinlik odaklı veri toplama,katılımcı teyidi, uzman incelemesi Nitel araştırmada etik kurallarının tartışılması
12 Nitel araştırma bulgularının rapor haline getirilmesi
13 Nitel araştırma bulgularının rapor haline getirilmesi
14 Nitel araştırma sonuçlarının uygulamada kullanılması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Berg, B. L. (1998). Qualitative research methods for the social sciences. (3rd ed), Boston, MA: Allyn and Bacon. English
Bogdan, R.C., & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. (2nd ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.English
Bryman, A. (2008). Social Research Methods. (3rd ed.) UK: Oxford University PressEnglish
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2008). Research Methods in Education (6th ed). NY: Routledge. English
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). Handbook of qualitative research (2nd Edition). Thousand Oaks, CA:Sage PublicationEnglish
Glesne, C. (2011). Nitel Araştırmaya Giriş (çeviri editörleri: A. Ersoy & P.Yalçınoğlu). Ankara: Anı yayıncılıkTürkçe
Mason, J. (2007). Qualitative Researching. (2nd ed.) London: Sage PubTürkçe
Silverman, D. (2008). Qualitative Research (Theory, Method and Practice). London: Sage Pub.English
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi. AnkaraTürkçe
Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods. (2nd ed.). Thousand Oaks.CA: Sage Publication.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU