DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 506İLKÖĞRETİMDE GEOMETRİ ÖĞRETİMİ3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Çocukta geometri kavramlarının gelişimini ve geometrik düşünme düzeylerini anlayabilmek; geometri öğrenimi ve öğretiminde dinamik geometri yazılımı kullanımına yönelik uygulamalar geliştirmektir
Ders İçeriği Geometrik düşüncenin ve kavramların gelişimi, geometri öğreniminde ve öğretiminde karşılaşılan sorunları inceleme, çeşitli materyal ve araçlar (geometri tahtası, dinamik geometri yazılımı, vb.) kullanarak etkinlikler hazırlama, uygulama ve değerlendirme.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İlköğretim müfredatındaki geometrik kavramlar ve yapılar arasındaki ilişkileri açıklar
2Farklı ülkelerin ilköğretim müfredatındaki geometri konularını ve öğretimlerini karşılaştırır
3Çocukta temel geometrik kavram, yapı ve ilişkilerin gelişim evrelerini açıklar
4Van-Hiele geometrik düşünme düzeylerini açıklar
5Farklı yaş grupları için van-Hiele geometrik düşünme modelleri üzerine araştırmaları değerlendirir
6Van-Hiele geometrik düşünme düzeylerine göre öğretim etkinleri geliştirir
7Geometri öğretiminde dinamik geometri yazılımından faydalanır
8Geometrik kavram, ilişki ve yapıların öğrenimi veya öğretimi üzerine teorik ya da uygulamalı araştırma yapar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0152          
ÖK 0252    1 3   
ÖK 0352          
ÖK 0452          
ÖK 05521  11 3   
ÖK 06455    53   
ÖK 07 555 31 41  
ÖK 085   22144 21
Ara Toplam3420115264917121
Katkı431101112000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1EMİNE GAYE ÇONTAY

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IME 506 Dersin Adı:  İLKÖĞRETİMDE GEOMETRİ ÖĞRETİMİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ EMİNE GAYE ÇONTAY E-Mail:  germec@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1165,
Ders Yeri EGT A0229,
Amaç : Çocukta geometri kavramlarının gelişimini ve geometrik düşünme düzeylerini anlayabilmek; geometri öğrenimi ve öğretiminde dinamik geometri yazılımı kullanımına yönelik uygulamalar geliştirmektir
İçerik : Geometrik düşüncenin ve kavramların gelişimi, geometri öğreniminde ve öğretiminde karşılaşılan sorunları inceleme, çeşitli materyal ve araçlar (geometri tahtası, dinamik geometri yazılımı, vb.) kullanarak etkinlikler hazırlama, uygulama ve değerlendirme.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İlköğretim müfredatındaki geometrik kavramlar, Sketchpad yazılımına giriş
2 İlköğretim müfredatlarındaki (MEB ve NCTM) geometri konuları ve öğretimi, Sketchpad ile geometrik çizimler
3 Çocukta yer değiştirme ve ölçmenin gelişimi (Piaget), Sketchpad ile geometrik dönüşümler
4 Uzaklık kavramı ve uzunluğun korunumu (Piaget)
5 Uzunluğun ölçümü (Piaget)
6 Açı kavramı ve ölçümü (Piaget)
7 Geometrik yer kavramı ve eğrilerin gösterimi (Piaget)
8 Alanın korunumu ve ölçümü (Piaget), Sketchpad ile süslemeler
9 Hacmin korunumu ve ölçümü (Piaget), Sketchpad ile üç boyutlu şekillerin oluşturulması
10 Öklid uzayının yapılandırılması (Piaget)
11 Van-Hiele geometrik düşünme düzeyleri
12 Van-Hiele geometrik düşünme düzeylerinin geometri öğretiminde kullanılması
13 İlköğretim öğrencilerinde van-Hiele geometrik düşünme modeli üzerine araştırmalar
14 Yetişkinlerde van-Hiele geometrik düşünme modeli üzerine araştırmalar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Piaget, J, Inhelder, B and Szeminska, A. (1960). The Child’s Conception of Geometry: New York, NY: Basic Books IncEnglish
Jale Bintaş ve Buket Akıllı. Bilgisayar Destekli Geometri. Öğreti YayınlarıTürkçe
Geometer’s Sketchpad YazılımıEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU