DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 504MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLİŞSEL SÜREÇLER3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Matematiksel kavramların gelişimindeki bilişsel süreçleri farklı kuramlar açısından inceleme.
Ders İçeriği Matematik öğrenirken geçilen bilişsel süreçler; Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı ve bu kuramda önemli kavramlar (nesnenin sürekliliği, korunum, sınıflama ve ilişkiler); bilgi işleme kuramları; sosyo-kültürel gelişim kuramları; matematiksel süreçler (akıl yürütme, tahmin, problem çözme, ilişkilendirme, iletişim, gösterim vb.) .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Matematik öğreniminde bilişsel süreçleri farklı kuramlarla açıklar.
2Bilişsel süreçlerle ilgili farklı kuramları karşılaştırır.
3Matematiksel süreçlerin (problem çözme, akıl yürütme, tahmin, ilişkilendirme, iletişim, gösterim)matematik öğrenimindeki rolünü fark eder.
4Matematik öğreniminde bilişsel süreçlere dair farklı perspektifler üzerine teorik ya da uygulamalı araştırma yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0153432325433 
ÖK 02534333254331
ÖK 034555444444 1
ÖK 04544354455322
Ara Toplam1915171414141219171384
Katkı544444354321

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU