DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 501EĞİTİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Betimsel ve Vardamsal istatistik hakkında bilgiler vermektir.
Ders İçeriği İstatistikle ilgili temel kavramlar, İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Frekans dağılımları ve grafikler, Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi Dağılım Ölçüleri, Olasılık Dağılımları, (Binomial Dağılım, Normal Dağılım,Paisson Dağılım) Ham puanların Standart Puanlara çevrilmesi, Bazı korelasyon türleri ve kullanım şekilleri, basit regrasyon analizi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İstatistikle ilgili temel kavramları bilir
2İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesini gerçekleştirir
3Frekans dağılımları ve grafikleri kullanır
4Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi Dağılım Ölçüleri ve Olasılık Dağılımlarını (Binomial Dağılım, Normal Dağılım, Paisson Dağılım) tanır
5Ham puanların Standart Puanlara çevirir (Z puanı, T puanı)
6Korelasyon ve basit regresyon analizlerini uygular
7T-testleri ve non parametrik karşılıklarını kullanır
8Varyans analizleri ve non parametrik karşılıklarını kullanır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01   1 13     
ÖK 02     1  4   
ÖK 03 5 3  4     
ÖK 04     3 5    
ÖK 05 5 4        
ÖK 06     4     4
ÖK 07 5 5        
ÖK 08      5 4   
Ara Toplam 15 13 91258  4
Katkı020201211001

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1ÖMÜR KAYA KALKAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IME 501 Dersin Adı:  EĞİTİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖMÜR KAYA KALKAN E-Mail:  İç Hat:  296 1042,
Ders Yeri EGT A0232-03,
Amaç : Betimsel ve Vardamsal istatistik hakkında bilgiler vermektir.
İçerik : İstatistikle ilgili temel kavramlar, İstatistiksel verilerin toplanması ve düzenlenmesi, Frekans dağılımları ve grafikler, Merkezi eğilim ölçüleri, Merkezi Dağılım Ölçüleri, Olasılık Dağılımları, (Binomial Dağılım, Normal Dağılım,Paisson Dağılım) Ham puanların Standart Puanlara çevrilmesi, Bazı korelasyon türleri ve kullanım şekilleri, basit regrasyon analizi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İstatistikte temel kavramlar
2 Frekans dağılımları
3 Frekans dağılımlarının betimlenmesi
4 Olasılık, standart normal dağılım ve standart puanlar
5 Korelasyon
6 Basit doğrusal regresyon
7 Anlam çıkartıcı istatistik
8 Ara sınav
9 t testi
10 Varyans analizi
11 Ki-kare testi
12 Mann-Whitney u Testi
13 Wilcoxon işaretli sıralar testi
14 Kruskal-Wallis H testi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Sosyal Bilimler için İstatistik, Şener Büyüköztürk, Ömay Çokluk, Nilgün Köklü, Türkçe
Statistics for The Behavioral Sciences, Frederick J. Gravetter, Larry B. WallnauEnglish
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU