DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 513MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Temel bir programlama dili ile matematiksel içerikli programlar yazmak ve bu programların matematik öğretimindeki kolaylaştırıcı rolünü yapılandırmacı felsefeye uygun etkinlikler üretmek için değerlendirmek.
Ders İçeriği Programlama algoritmalarının matematik öğretimine etkisinin incelenmesi, basit programlama dillerinden bazıları (Maple, Java gibi) ile küçük matematiksel içerikli programlar üretilmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Programlama dilinin temel özelliklerini bilir.
2Algoritmanın matematiksel önemini değerlendirir.
3Matematik problem durumları için uygun algoritmalar üretir.
4Algoritmaları programlama dili yardımı ile bilgisayarın anlayabileceği hale dönüştürür.
5Matematik problemlerinin programlama yolu ile çözülmesinin matematiksel düşünme gücünü geliştirmedeki rolünü değerlendirir.
6Programlama ve algoritma üretmenin matematik öğrenmedeki etkisini tespit edebilmek için araştırma tasarlar ve uygular.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01 245 32323  
ÖK 023345 32323  
ÖK 03 235 3 324  
ÖK 04 225 3 324  
ÖK 053435 333 4  
ÖK 06344554355 54
Ara Toplam91720305191020131854
Katkı233513232311

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2014-2015 Bahar1TOLGA KABACA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IME 513 Dersin Adı:  MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2014-2015 Bahar
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri EGT A0224,
Amaç : Temel bir programlama dili ile matematiksel içerikli programlar yazmak ve bu programların matematik öğretimindeki kolaylaştırıcı rolünü yapılandırmacı felsefeye uygun etkinlikler üretmek için değerlendirmek.
İçerik : Programlama algoritmalarının matematik öğretimine etkisinin incelenmesi, basit programlama dillerinden bazıları (Maple, Java gibi) ile küçük matematiksel içerikli programlar üretilmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dersin tanıtımı ve kaynakların verilmesi
2 Programlamanın matematiksel düşünme için önemi, kullanılacak yazılımın tanıtımı
3 Maple yazılımının temel komutları ile ilgili uygulamalar
4 Matematiksel fonksiyon kavramı ve Maple fonksiyonu kavramı arasındaki ilişkilerin tartışılması
5 Komut grupları yardımı ile basit algoritmaların programa benzer şekilde çalıştırılması
6 Komut gruplarından maple prosedürlerine geçiş ve temel programlama görevleri
7 Çeşitli matematiksel algoritmalar ve bunların maple prosedürleri
8 Mantıksal sınama ve döngü içermeyen programlar yazılması
9 Mantıksal sınama ve döngü kavramları ile tanışma ve basit programlar.
10 Öğrencilerin kendi projelerini belirlemesi ve serbest çalışma (ARASINAV)
11 Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi
12 Mantıksal sınama ve döngü kavramlarının özgün algoritmalarda kullanılması
13 Çeşitli matematiksel durumların algortimalarının oluşturulması ve programlanması
14 Çeşitli matematiksel durumların algortimalarının oluşturulması ve programlanması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Maple YazılımıEnglish
GeoGebra YazılımıTürkçe
Bir bilgisayar cebiri ile çeşitli yüksek matematik kavramları Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU