DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
IME 507MATEMATİK EĞİTİMİNDE MODELLEME3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Modelleme çalışmalarının epistemolojisini matematik eğitimi ilişkili olarak kavramak. Bazı gerçek hayat durumlarını gerek fiziksel araç gereçlerle gerekse bilgisayar ortamında matematik kavramlarından yararlanarak modelleyebilmek.
Ders İçeriği Matematiksel modelleme süreci ve özellikleri. gerçek hayattan olayların çeşitli gösterim kullanılarak modellenmesi ve analiz edilmesi, matematiğin gerçek hayat problemlerinin çözümünde kullanılmasıyla ilgili stratejilerin ve tekniklerin geliştirilmesi, olayların matematiksel modellemelerinde gözlem, deney, benzetim, bilgisayar ve çeşitli teknolojilerin kullanılması, matematiksel kavramların, ilişkilerin, teoremlerin fiziksel nesneler, resim, şekil, bilgisayar, hesap makinesi vb. araçlar kullanılarak modellenmesi, bu modellerin öğrencinin düzeyine uyarlanması. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Matematiksel modelleme döngüsünü bilir.
2Günlük hayat durumlarına matematiksel modellemeyi uygular, analiz eder.
3Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı alanyazınını izler.
4Örnek bir modelleme etkinliği oluşturur, uygular, değerlendirir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0153       4  
ÖK 025553    5   
ÖK 035     5 5   
ÖK 04 554   553  
Ara Toplam1513107  55157  
Katkı433200114200

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1ÇAĞLAR NACİ HIDIROĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  IME 507 Dersin Adı:  MATEMATİK EĞİTİMİNDE MODELLEME
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ÇAĞLAR NACİ HIDIROĞLU E-Mail:  chidiroglu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1075,
Ders Yeri EGT A0222,
Amaç : Modelleme çalışmalarının epistemolojisini matematik eğitimi ilişkili olarak kavramak. Bazı gerçek hayat durumlarını gerek fiziksel araç gereçlerle gerekse bilgisayar ortamında matematik kavramlarından yararlanarak modelleyebilmek.
İçerik : Matematiksel modelleme süreci ve özellikleri. gerçek hayattan olayların çeşitli gösterim kullanılarak modellenmesi ve analiz edilmesi, matematiğin gerçek hayat problemlerinin çözümünde kullanılmasıyla ilgili stratejilerin ve tekniklerin geliştirilmesi, olayların matematiksel modellemelerinde gözlem, deney, benzetim, bilgisayar ve çeşitli teknolojilerin kullanılması, matematiksel kavramların, ilişkilerin, teoremlerin fiziksel nesneler, resim, şekil, bilgisayar, hesap makinesi vb. araçlar kullanılarak modellenmesi, bu modellerin öğrencinin düzeyine uyarlanması. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Model ve modelleme yaklaşımı ile ilgili temel bilgiler
2 Model gelişimi
3 Matematiksel modellemenin temel özellikleri
4 Matematik eğitiminde araştırma desenleri
5 Matematik eğitiminde araştırma desenleri (devam)
6 Matematiksel problem çözmeyle ilgili araştırmalar
7 İlköğretimde matematiksel modelleme
8 Problem çözmeye model ve modelleme yaklaşımı ile bakış
9 Modelleme ile ilgili tez ve makale sunumları
10 Modelleme ile ilgili tez ve makale sunumları (devam)
11 İlköğretim sınıfında uygulanmış bir modelleme etkinliğinin analizi
12 Model ortaya çıkarma etkinlikleri (uygulama)
13 Model ortaya çıkarma etkinlikleri (analiz)
14 Model ortaya çıkarma etkinlikleri (tartışma)
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Lesh, R. A. And Doerr, H. M. (2003). Beyond constructivism: models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching. Psychology Press: USA. English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU