DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FBE 515İSTATİSTİK TEKNİKLER VE VERİ ANALİZİ3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Verilerin İstatistiksel Analizleri. Yüzdelik Normları, Korelasyonlar, Araştırmada Rapor Yazma.
Ders İçeriği Verilerin İstatistiksel Analizleri. Yüzdelik Normları, Korelasyonlar, Araştırmada Rapor Yazma.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar destekli öğretim kavramlarını açıklar.
2Eğitim amaçlı kullanılan yazılım türlerini ve işlevlerini açıklar Eğitim amaçlı kullanılan yazılım türlerini ve işlevlerini açıklar
3Eğitim amaçlı kullanılacak yazılımı seçer Eğitim amaçlı kullanılacak yazılımı seçer Güncelle
4Uzaktan eğitim kavramını açıklar Uzaktan eğitim kavramını açıklar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01 4 5 5  3 4 
ÖK 025 4  44 4  4
ÖK 034   4  5 5 5
ÖK 04 4 5     5 5
Ara Toplam984104945710414
Katkı221312112314

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1EREN CAN AYBEK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FBE 515 Dersin Adı:  İSTATİSTİK TEKNİKLER VE VERİ ANALİZİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ EREN CAN AYBEK E-Mail:  İç Hat:  296 1050,
Ders Yeri EGT A0016,
Amaç : Verilerin İstatistiksel Analizleri. Yüzdelik Normları, Korelasyonlar, Araştırmada Rapor Yazma.
İçerik : Verilerin İstatistiksel Analizleri. Yüzdelik Normları, Korelasyonlar, Araştırmada Rapor Yazma.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar
2 Bilginin kaynağı, Bilimin doğası, araştırmanın doğası, araştırma dili
3 Araştırma problemi, problemlerin doğası, problemlerin kaynağı, problemlerin ifade edilmesi
4 Evren, örneklem, örneklem seçme yöntemleri, değişkenler, değişkenlerin türleri
5 Kaynak tarama
6 Betimsel istatistik, ölçek ve ölçek türleri, normal dağılım, vardamsal istatistik, t-testleri, varyans analizi, ki kare testi
7 Betimsel araştırmalar
8 İlişkisel araştırmalar
9 nedensel-karşılaştırmalı
10 deneysel araştırmalar
11 Deneme öncesi araştırmalar
12 Yarı-deneme araştırmalar
13 Gerçek deneme araştırmaları
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayın DağıtımTürkçe
Ary, D., Jacobs, L. C. & Razavieh, A. (1996) Introduction to Research in Education, 5th Ed. Harcourt Brace College, Orlando, FL.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları