DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FBE 506FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE HEDEF ANALİZİ VE TEST GELİŞTİRME-I3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu derste hedef analizi ve test geliştirmenin temel prensiplerini içeren konuların sunulması, geçerlik güvenirlik çalışmalarının nasıl yapıldığının kavratılması ve uygulamasının yapılması amaçlanmıştır.
Ders İçeriği Haftalık Ders İçerikleri: • 1. Hafta: Fen Bilimleri Eğitimi Programlarında Genel ve Özel Amaçlar • 2. Hafta: Hedef Davranışların Belirlenmesindeki Temel Etkenler ve Politikalar • 3. Hafta: Hedef Belirlemede Taksonomik Yaklaşımlar • 4. Hafta: Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme • 5. Hafta: Bilişsel öğrenmeleri ölçme, Duyuşsal öğrenmeleri ölçme ve Psikomotor Değişimlerin Ölçülmesi • 6. Hafta: Süreç Değerlendirmesi Kavramı ve alternatif değerlendirme yöntemleri • 7. Hafta: Ölçme araçlarının çeşitleri, yazılı sınav, görüşme ve Gözlem formu hazırlama • 8. Hafta: Çoktan seçmeli testler, • 9. Hafta: Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler • 10. Hafta: Başarı Testlerinin ve Diğer Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Planlanması, Tasarımı ve Geliştirilmesi • 11. Hafta: Hedefe uygun test planı yapmak, hedefe uygun soruları oluşturma • 12. Hafta: Madde analizi yapma ve testi kullanılabilir hale getirme • 13. Hafta: Test üzerinde istatistiksel işlemler,. Test Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlikleri • 14. Hafta: Kavram Haritaları Yoluyla Test Geliştirme
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Fen eğitiminin genel ve özel amaçlarını söyleyebilme
2Hedef davranışların belirlenmesindeki temel etkenlerin farkında olma
3Hedef belirlenirken kullanılan taksonomik yaklaşımların farkında olma
4Fen eğitiminde kullanılan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını bilir ve uygulayabilir.
5Bilişsel öğrenmeleri, duyuşsal öğrenmeleri ve psikomotor davranışları ölçme yöntemlerini bilir ve uygulayabilir.
6Süreç değerlendirmenin ne olduğunu ve nasıl yapılacağını bilir ve uygulayabilir.
7Ölçme araçlarının çeşitlerini bilir ve her çeşide uygun ölçme aracı hazırlayabilir.
8Çoktan seçmeli test oluşturabilir.
9Amaca uygun olarak test maddeleri oluşturabilir ve bunları kullanılabilir şekle getirecek istatistiksel yöntemleri kullanabilir.
10Ders sonunda geçerli ve güvenilir ölçekler hazırlayabilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 015  55    5  
ÖK 025  55    5  
ÖK 035  55    5  
ÖK 045  55    5  
ÖK 055  55    5  
ÖK 065  55    5  
ÖK 075  55    5  
ÖK 085  55    5  
ÖK 095  55    5  
ÖK 105  55    5  
Ara Toplam50  5050    50  
Katkı500550000500

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1FATMA TAŞKIN EKİCİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FBE 506 Dersin Adı:  FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE HEDEF ANALİZİ VE TEST GELİŞTİRME-I
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT FATMA TAŞKIN EKİCİ E-Mail:  fekici@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1106,
Ders Yeri EGT A0106,
Amaç : Bu derste hedef analizi ve test geliştirmenin temel prensiplerini içeren konuların sunulması, geçerlik güvenirlik çalışmalarının nasıl yapıldığının kavratılması ve uygulamasının yapılması amaçlanmıştır.
İçerik : Haftalık Ders İçerikleri: • 1. Hafta: Fen Bilimleri Eğitimi Programlarında Genel ve Özel Amaçlar • 2. Hafta: Hedef Davranışların Belirlenmesindeki Temel Etkenler ve Politikalar • 3. Hafta: Hedef Belirlemede Taksonomik Yaklaşımlar • 4. Hafta: Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme • 5. Hafta: Bilişsel öğrenmeleri ölçme, Duyuşsal öğrenmeleri ölçme ve Psikomotor Değişimlerin Ölçülmesi • 6. Hafta: Süreç Değerlendirmesi Kavramı ve alternatif değerlendirme yöntemleri • 7. Hafta: Ölçme araçlarının çeşitleri, yazılı sınav, görüşme ve Gözlem formu hazırlama • 8. Hafta: Çoktan seçmeli testler, • 9. Hafta: Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler • 10. Hafta: Başarı Testlerinin ve Diğer Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Planlanması, Tasarımı ve Geliştirilmesi • 11. Hafta: Hedefe uygun test planı yapmak, hedefe uygun soruları oluşturma • 12. Hafta: Madde analizi yapma ve testi kullanılabilir hale getirme • 13. Hafta: Test üzerinde istatistiksel işlemler,. Test Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlikleri • 14. Hafta: Kavram Haritaları Yoluyla Test Geliştirme
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Fen Bilimleri Eğitimi Programlarında Genel ve Özel Amaçlar
2 Hedef Davranışların Belirlenmesindeki Temel Etkenler ve Politikalar
3 Hedef Belirlemede Taksonomik Yaklaşımlar
4 Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
5 Bilişsel öğrenmeleri ölçme, Duyuşsal öğrenmeleri ölçme ve Psikomotor Değişimlerin Ölçülmesi
6 Süreç Değerlendirmesi Kavramı ve alternatif değerlendirme yöntemleri
7 Ölçme araçlarının çeşitleri, yazılı sınav, görüşme ve Gözlem formu hazırlama
8 Çoktan seçmeli testler,
9 Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler
10 Başarı Testlerinin ve Diğer Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Planlanması, Tasarımı ve Geliştirilmesi
11 Hedefe uygun test planı yapmak, hedefe uygun soruları oluşturma
12 Madde analizi yapma ve testi kullanılabilir hale getirme
13 Test üzerinde istatistiksel işlemler,. Test Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlikleri
14 Kavram Haritaları Yoluyla Test Geliştirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU