DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FBE 503FEN BİLİMLERİNDE PROGRAM GELİŞTİRME3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin öğretim programları geliştirme yaklaşımları ve teorileri, ihtiyaç belirleme ve öğretim programı tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması, uygulamanın planlama ile ilişkileri, programın yaygınlaştırılması yaklaşımları, program değerlendirme modelleri, programın öğrenci, öğretmen, okul, veli ve toplumsal beklentiler bağlamında değerlendirilmesi.
Ders İçeriği Haftalık Ders İçerikleri: • 1. Hafta: Program Geliştirmede Temel Kavramlar • 2. Hafta: Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri • 3. Hafta: Program Geliştirme Yaklaşım ve Kuramları • 4. Hafta: Eğitim Programı Tasarımları • 5. Hafta: Eğitimde Program Geliştirme Modelleri • 6. Hafta: Program Geliştirmenin Planlanması (Çalışma Grupları – İhtiyaç Analizi) • 7. Hafta: Eğitim Programının Ögeleri – Hedefler • 8. Hafta: Eğitim Programının Ögeleri – İçerik • 9. Hafta: Eğitim Programının Ögeleri – Eğitim Durumları • 10. Hafta: Eğitim Programının Ögeleri – Sınama Durumları • 11. Hafta: Programların Denenmesi ve Yaygınlaştırılması • 12. Hafta: Programların Değerlendirilmesi • 13. Hafta: Program Değerlendirme Modelleri • 14. Hafta: Geliştirilen Öğretim Programı Tasarımının Sunumu
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Program geliştirme ile ilgili temel kavramları açıklar.
2Program geliştirmenin kuramsal temellerini kavrar.
3Eğitim programı tasarımlarını açıklar.
4Eğitimde program geliştirme modellerini açıklar.
5Türkiye’de kullanılan program geliştirme modeli ile diğer ülkelerde kullanılan modelleri karşılaştırır.
6Program geliştirme çalışma planı hazırlar.
7Planlamanın önemini takdir eder.
8İhtiyacın belirleneceği alana uygun teknikleri kullanır.
9İhtiyaç belirlemenin önemini fark eder.
10Program tasarısında bulunması gereken ögeleri çözümler.
11Bir öğretim programı tasarısı hazırlar.
12Program tasarısının alanda yaygınlaştırılmasının gerekçelerini açıklar.
13Farklı program değerlendirme yaklaşımlarını kavrar.
14Understand different curriculum assessment models

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 01 2          
ÖK 0243          
ÖK 0322          
ÖK 0422          
ÖK 0532      2  5
ÖK 06553455555535
ÖK 073333333 5355
ÖK 08455555555535
ÖK 093333333 5355
ÖK 1055  43543535
ÖK 11555555555535
ÖK 1244 4   32535
ÖK 1342          
ÖK 1443  35 33535
Ara Toplam484619242829262535362845
Katkı331222223323

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Güz1FATMA TAŞKIN EKİCİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FBE 503 Dersin Adı:  FEN BİLİMLERİNDE PROGRAM GELİŞTİRME
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT FATMA TAŞKIN EKİCİ E-Mail:  fekici@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1106,
Ders Yeri EGT A0106,
Amaç : Dersin öğretim programları geliştirme yaklaşımları ve teorileri, ihtiyaç belirleme ve öğretim programı tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması, uygulamanın planlama ile ilişkileri, programın yaygınlaştırılması yaklaşımları, program değerlendirme modelleri, programın öğrenci, öğretmen, okul, veli ve toplumsal beklentiler bağlamında değerlendirilmesi.
İçerik : Haftalık Ders İçerikleri: • 1. Hafta: Program Geliştirmede Temel Kavramlar • 2. Hafta: Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri • 3. Hafta: Program Geliştirme Yaklaşım ve Kuramları • 4. Hafta: Eğitim Programı Tasarımları • 5. Hafta: Eğitimde Program Geliştirme Modelleri • 6. Hafta: Program Geliştirmenin Planlanması (Çalışma Grupları – İhtiyaç Analizi) • 7. Hafta: Eğitim Programının Ögeleri – Hedefler • 8. Hafta: Eğitim Programının Ögeleri – İçerik • 9. Hafta: Eğitim Programının Ögeleri – Eğitim Durumları • 10. Hafta: Eğitim Programının Ögeleri – Sınama Durumları • 11. Hafta: Programların Denenmesi ve Yaygınlaştırılması • 12. Hafta: Programların Değerlendirilmesi • 13. Hafta: Program Değerlendirme Modelleri • 14. Hafta: Geliştirilen Öğretim Programı Tasarımının Sunumu
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Fen Bilimleri Eğitimi Programlarında Genel ve Özel Amaçlar
2 Hedef Davranışların Belirlenmesindeki Temel Etkenler ve Politikalar
3 Hedef Belirlemede Taksonomik Yaklaşımlar
4 Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
5 Bilişsel öğrenmeleri ölçme, Duyuşsal öğrenmeleri ölçme ve Psikomotor Değişimlerin Ölçülmesi
6 Süreç Değerlendirmesi Kavramı ve alternatif değerlendirme yöntemleri
7 Ölçme araçlarının çeşitleri, yazılı sınav, görüşme ve Gözlem formu hazırlama
8 Çoktan seçmeli testler,
9 Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler
10 Başarı Testlerinin ve Diğer Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Planlanması, Tasarımı ve Geliştirilmesi
11 Hedefe uygun test planı yapmak, hedefe uygun soruları oluşturma
12 Madde analizi yapma ve testi kullanılabilir hale getirme
13 Test üzerinde istatistiksel işlemler,. Test Araçlarının Geçerlik ve Güvenirlikleri
14 Kavram Haritaları Yoluyla Test Geliştirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları