DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FBE 525FEN EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA METODLARINA GİRİŞ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere nitel çalışmaların düzenlenmesi, sonuçlandırılması ve sunulması hakkında temel bilgiler verilecektir. Dersin içeriği, nitel veri toplama teknikleri, nitel araştırmada geçerlilik, güvenilirlilik, genelleme ve etik, nitel verinin doğası ve nitel araştırmada araştırmacının rolü, araştırma önerisi geliştirme, nitel veri analizi ve proje raporu yazmadan oluşmaktadır. Bu derste öğrencilere nitel çalışmaların planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesine yönelik bilgiler aktarılacaktır. Ödevler ve projeler sayesinde öğrenciler veri toplama, analiz etme ve sunma konusunda deneyim kazanacaklardır. Böylece öğrencilerin akademik yazma ve sunma teknikleri, veri toplama ve yorumlama, rapor haline getirme gibi birçok yeteneklerinin geliştirilmesi vurgulanmıştır. Ders ayrıca sunulan proje çalışmaları sayesinde öğrencilere çalışmaları hakkında tartışma ve birbirlerinden öğrenme imkanını da sunmaktadır. Derste öğrenciler gelecekte yapacakları tez çalışmaları ya da diğer proje çalışmaları için cesaretlendirilirler.
Ders İçeriği Haftalık Ders İçerikleri: • 1. Hafta: Nicel Araştırma Yöntemlerinden Nitel Araştırma Yöntemlerine olan Paradigma Dönüşümü • 2. Hafta: Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması • 3. Hafta: Nitel Araştırma Desenleri: Kuram Oluşturma, Kültür Analizi ve Olgu Bilim • 4. Hafta: Nitel Araştırma Desenleri: Durum Çalışması, Eylem Araştırması ve Tasarım-temelli Araştırma • 5. Hafta: Alan Taraması ve Etik Konular • 6. Hafta: Nitel Araştırmada Örneklem • 7. Hafta: Nitel Araştırmada Veri toplama Yöntemleri • 8. Hafta: Görüşme Formunun Hazırlanması • 9. Hafta: Odak Grup Görüşmesi• 10. Hafta: Gözlem Formunun Hazırlanması • 11. Hafta: Nitel Veri Analizi: Betimsel Analiz, İçerik Analizi, Sabit Karşılaştırmalı Analiz • 12. Hafta: Görüşme ve Gözlem Sonuçlarının Analizi (Uygulama) • 13. Hafta: Nitel Araştırmada Güvenirlik ve Geçerlik • 14. Hafta: Nitel Araştırma Önerisinin Sunumu
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Nitel ve nicel Araştırma yöntemlerini karşılaştırır
2Nitel araştırma desenlerini açıklar
3Nitel araştırmada örneklemi tanımlar
4Nitel veri toplama tekniklerini kullanır
5Nitel veri analizi yöntemlerini kullanır
6Nitel verinin doğası ve nitel araştırmada araştırmacının rolünü kavrar
7Nitel araştırmada geçerlilik, güvenilirlilik ve etik kavramlarını sağlar
8Nitel araştırma önerisi geliştirir, yürütür, sunar ve proje raporu yazar
9Öğrenciler Gelecekte yapacakları tez çalışmaları ya da ilgi duydukları diğer proje çalışmaları için araştırma önerisi geliştirir
10Eleştirel makale analizi ve araştırma önerilerinin tartışıldığı bir ortam sağlayarak öğrencilerin etkileşimli öğrenmelerini sağlar
11Akademik yazma ve sunma, tartışma teknikleri ve becerileri gelişir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 0122          
ÖK 0222          
ÖK 0322          
ÖK 0422          
ÖK 0522          
ÖK 0632          
ÖK 0742      5   
ÖK 08555554535533
ÖK 09555554535533
ÖK 10555554535533
ÖK 11   5    45  
Ara Toplam322915201512159242099
Katkı331211112211

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1AYŞE SAVRAN GENCER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FBE 525 Dersin Adı:  FEN EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA METODLARINA GİRİŞ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT AYŞE SAVRAN GENCER E-Mail:  asavran@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1071,
Ders Yeri EGT A0007,
Amaç : Bu derste öğrencilere nitel çalışmaların düzenlenmesi, sonuçlandırılması ve sunulması hakkında temel bilgiler verilecektir. Dersin içeriği, nitel veri toplama teknikleri, nitel araştırmada geçerlilik, güvenilirlilik, genelleme ve etik, nitel verinin doğası ve nitel araştırmada araştırmacının rolü, araştırma önerisi geliştirme, nitel veri analizi ve proje raporu yazmadan oluşmaktadır. Bu derste öğrencilere nitel çalışmaların planlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesine yönelik bilgiler aktarılacaktır. Ödevler ve projeler sayesinde öğrenciler veri toplama, analiz etme ve sunma konusunda deneyim kazanacaklardır. Böylece öğrencilerin akademik yazma ve sunma teknikleri, veri toplama ve yorumlama, rapor haline getirme gibi birçok yeteneklerinin geliştirilmesi vurgulanmıştır. Ders ayrıca sunulan proje çalışmaları sayesinde öğrencilere çalışmaları hakkında tartışma ve birbirlerinden öğrenme imkanını da sunmaktadır. Derste öğrenciler gelecekte yapacakları tez çalışmaları ya da diğer proje çalışmaları için cesaretlendirilirler.
İçerik : Haftalık Ders İçerikleri: • 1. Hafta: Nicel Araştırma Yöntemlerinden Nitel Araştırma Yöntemlerine olan Paradigma Dönüşümü • 2. Hafta: Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması • 3. Hafta: Nitel Araştırma Desenleri: Kuram Oluşturma, Kültür Analizi ve Olgu Bilim • 4. Hafta: Nitel Araştırma Desenleri: Durum Çalışması, Eylem Araştırması ve Tasarım-temelli Araştırma • 5. Hafta: Alan Taraması ve Etik Konular • 6. Hafta: Nitel Araştırmada Örneklem • 7. Hafta: Nitel Araştırmada Veri toplama Yöntemleri • 8. Hafta: Görüşme Formunun Hazırlanması • 9. Hafta: Odak Grup Görüşmesi• 10. Hafta: Gözlem Formunun Hazırlanması • 11. Hafta: Nitel Veri Analizi: Betimsel Analiz, İçerik Analizi, Sabit Karşılaştırmalı Analiz • 12. Hafta: Görüşme ve Gözlem Sonuçlarının Analizi (Uygulama) • 13. Hafta: Nitel Araştırmada Güvenirlik ve Geçerlik • 14. Hafta: Nitel Araştırma Önerisinin Sunumu
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Nicel Araştırma Yöntemlerinden Nitel Araştırma Yöntemlerine olan Paradigma Dönüşümü
2 Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
3 Araştırma Desenleri: Kuram Oluşturma, Kültür Analizi ve Olgu Bilim
4 Nitel Araştırma Desenleri: Durum Çalışması, Eylem Araştırması ve Tasarım-temelli Araştırma
5 Alan Taraması ve Etik Konular
6 Nitel Araştırmada Örneklem
7 Nitel Araştırmada Veri toplama Yöntemleri
8 Görüşme Formunun Hazırlanması
9 Odak Grup Görüşmesi
10 Gözlem Formunun Hazırlanması
11 Nitel Veri Analizi: Betimsel Analiz, İçerik Analizi, Sabit Karşılaştırmalı Analiz
12 Nitel Araştırmada Güvenirlik, Geçerlik ve Üçgenleme
13 Nitel bir araştırma planlama ve uygulama
14 Nitel Araştırma Portfolyo Sunumu
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları