DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FBE 523FEN EĞİTİMİNDE TEMEL BİYOLOJİ YAKLAŞIMLARI3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İlköğretim fen öğretim programı içerisinde yer alan temel biyoloji konularının müfredatın sarmal yapısı açısından ele alınarak tekrar gözden geçirilmesi; fizik konularının, öğretim programının bütünlüğü açısından diğer konu alanları (fizik, Kimya ve Çevre) ile ilişkisinin karşılaştırılarak tartışılması
Ders İçeriği • 1. Hafta: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretim Programının biyoloji konuları açısından incelenmesi • 2. Hafta: Biyoloji konularının diğer fen alanlarındaki (Fizik, Kimya ve Çevre) konularla karşılaştırılması • 3. Hafta: Literatürde biyoloji eğitimi ile ilgili yeni öğretim yaklaşımlar • 4. Hafta: Yapılandırmacı yaklaşım (5E ve 7E Öğrenme Halkası Modelleri) • 5. Hafta: Çoklu zeka kuramı, Altı şapkalı düşünme tekniği • 6. Hafta: Analoji, kavram karikatürü, çalışma yaprakları ve çizim yöntemleri • 7. Hafta: Kavramları somutlaştırma yöntemleri (Anlam çözümleme tablosu, Kavram ağı, Zihin haritası, Kavram haritası ve kavram değişim metinleri) • 8. Hafta: Proje tabanlı öğrenme, Probleme dayalı öğrenme • 9. Hafta: Laboratuvarların kullanılmasına yönelik yeni yaklaşımlar (sorgulamaya dayalı, araştırmaya dayalı, bilimsel süreç becerileri, tahmin-gözlem-açıklama, Vee ve I diyagramları) • 10. Hafta: Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları (portfolyo, rubrik, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme vb.) • 11. Hafta: Yeni yaklaşımlara uygun ders etkinliklerinin hazırlanması • 12. Hafta: Yeni yaklaşımlara uygun ders etkinliklerinin hazırlanması • 13. Hafta: Hazırlanan ders etkinliklerinin sunulması • 14. Hafta: Hazırlanan ders etkinliklerinin sunulması
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Biyolojinin toplum, bilim ve teknoloji açısından önemini tartışır.
2İlköğretim fen bilgisi öğretim programını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır.
4Alanıyla ilgili yeni öğretim yaklaşımlarını önemser.
5Alanda problem olarak gördüğü ve çalışılması gereken konuları belirler.
6Yeni öğretim yaklaşımlarını kullanarak alana katkı sağlayacak özgün bir çalışma yapar.
7Araştırmasında etik kuralları göz önünde bulundurur.
8Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilir ve etkin iletişim sağlayabilir.
9Bilimsel raporlaştırma süreçlerini izleyerek çalışmasını sunar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ÖK 013  5   3    
ÖK 02   5      45
ÖK 0334          
ÖK 043           
ÖK 05555554535533
ÖK 06555554535533
ÖK 0742      5   
ÖK 08   4      33
ÖK 09555554535533
Ara Toplam282115291512151220151617
Katkı322321212222

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1NAZMİ DURKAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FBE 523 Dersin Adı:  FEN EĞİTİMİNDE TEMEL BİYOLOJİ YAKLAŞIMLARI
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NAZMİ DURKAN E-Mail:  ndurkan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1180,
Ders Yeri EGT A0014,
Amaç : İlköğretim fen öğretim programı içerisinde yer alan temel biyoloji konularının müfredatın sarmal yapısı açısından ele alınarak tekrar gözden geçirilmesi; fizik konularının, öğretim programının bütünlüğü açısından diğer konu alanları (fizik, Kimya ve Çevre) ile ilişkisinin karşılaştırılarak tartışılması
İçerik : • 1. Hafta: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretim Programının biyoloji konuları açısından incelenmesi • 2. Hafta: Biyoloji konularının diğer fen alanlarındaki (Fizik, Kimya ve Çevre) konularla karşılaştırılması • 3. Hafta: Literatürde biyoloji eğitimi ile ilgili yeni öğretim yaklaşımlar • 4. Hafta: Yapılandırmacı yaklaşım (5E ve 7E Öğrenme Halkası Modelleri) • 5. Hafta: Çoklu zeka kuramı, Altı şapkalı düşünme tekniği • 6. Hafta: Analoji, kavram karikatürü, çalışma yaprakları ve çizim yöntemleri • 7. Hafta: Kavramları somutlaştırma yöntemleri (Anlam çözümleme tablosu, Kavram ağı, Zihin haritası, Kavram haritası ve kavram değişim metinleri) • 8. Hafta: Proje tabanlı öğrenme, Probleme dayalı öğrenme • 9. Hafta: Laboratuvarların kullanılmasına yönelik yeni yaklaşımlar (sorgulamaya dayalı, araştırmaya dayalı, bilimsel süreç becerileri, tahmin-gözlem-açıklama, Vee ve I diyagramları) • 10. Hafta: Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları (portfolyo, rubrik, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme vb.) • 11. Hafta: Yeni yaklaşımlara uygun ders etkinliklerinin hazırlanması • 12. Hafta: Yeni yaklaşımlara uygun ders etkinliklerinin hazırlanması • 13. Hafta: Hazırlanan ders etkinliklerinin sunulması • 14. Hafta: Hazırlanan ders etkinliklerinin sunulması
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 İlköğretim Fen Bilgisi Öğretim Programının biyoloji konuları açısından incelenmesi
2 Biyoloji konularının diğer fen alanlarındaki (Fizik, Kimya ve Çevre) konularla karşılaştırılması
3 Literatürde biyoloji eğitimi ile ilgili yeni öğretim yaklaşımlar
4 Yapılandırmacı yaklaşım (5E ve 7E Öğrenme Halkası Modelleri)
5 Çoklu zeka kuramı, Altı şapkalı düşünme tekniği
6 Analoji, kavram karikatürü, çalışma yaprakları ve çizim yöntemleri
7 Kavramları somutlaştırma yöntemleri (Anlam çözümleme tablosu, Kavram ağı, Zihin haritası, Kavram haritası ve kavram değişim metinleri)
8 Proje tabanlı öğrenme, Probleme dayalı öğrenme
9 Laboratuvarların kullanılmasına yönelik yeni yaklaşımlar (sorgulamaya dayalı, araştırmaya dayalı, bilimsel süreç becerileri, tahmin-gözlem-açıklama, Vee ve I diyagramları)
10 Alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları (portfolyo, rubrik, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme vb.)
11 Yeni yaklaşımlara uygun ders etkinliklerinin hazırlanması
12 Yeni yaklaşımlara uygun ders etkinliklerinin hazırlanması
13 Hazırlanan ders etkinliklerinin sunulması
14 Hazırlanan ders etkinliklerinin sunulması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU