DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
JEO 681FİLLOSİLİKATLARIN JEOKİMYASI3 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Fillosilikat minerallerinin jeokimyasal karakteristikleri ve jeolojik ortamlara uygulanması
Ders İçeriği Jeokimya temel kavramları; fillosilikatların jeokimyasal bileşimlerinin saptanmasında kullanılan analitik yöntemler; fillosilikatların duraylılık diyagramları; kil, mika ve kloritlerin kimyasal sınıflandırılması ve yapısal formüllerinin hesaplanması; fillosilikatların ana, iz/eser ve nadir toprak elementleri (REE) jeokimyası; fillosilikatların ana, iz/eser ve REE element bileşim değerlendirme diyagramları; fillosilikatların duraylı (O-H) ve radyojenik (K-Ar, Ar-Ar vb.) izotop jeokimyası; İzotopsal bileşim ve fillosilikatların kökeni ve oluşum sıcaklığı arasındaki ilişkiler; fillosilikatların oluşumu, dönüşümü ve diyajenetik-metamorfik evrimi ile kimyasal bileşimi arasındaki ilişkiler
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Fillosilikatları kimyasal analizlerinden itibaren sınıflandırabilir
2Sedimanter, magmatik veya metamorfik bir kayacın oluşum koşullarını yorumlayabilir
3Radyojenik izotop jeokimyası incelemeleri ile mineralin yaşını belirleyebilir
4Duraylı izotop çalışmalarıyla minerali oluşturan çözeltinin kökenini ve oluşum sıcaklıklarını belirleyebilir
5Fillosilikatların kimyasal bileşimi ile jeolojik evrim arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler51050
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11616
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları