DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
JEO 567SERPANTİN MİNERALLERİN STRÜKTÜREL ÖZELLİKLERİ VE OLUŞUM KOŞULLARI3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Serpantin minerallerinin teknolojik özelliklerini belirlemek
Ders İçeriği Serpantin, serpantinit ve serpantinleşmiş ultramafik kayaç tanımı, serpantinitlerin doğada bulunuşları, serpantinitlerin yapısal açıdan sınıflandırılması, serpantin minerallerinin özellikleri serpantin minerallerin strüktürü,  strüktürlerde meydana gelen burulma ve eğrilmeler, Serpantin minerallerinin kimyasal bileşimleri, serpantin minerallerinin tayini, serpantin minerallerinin oluşum koşuları, serpantin mineralleri üzerinde yapılan deneysel çalışmalar, Antigorit oluşum koşulları,  serpantinleşme esnasında oluşan sıvılar, stabil izotoplar, serpantinitlerin bor içerikleri, serpantinitlerin ekonomik önemi ve  Türkiye’den örnekler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Serpantinlerin teknolojik özelliklerinin ve kullanım alanlarının öğrenilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler51050
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11616
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları