DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
JEO 564AGREGALARIN MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÖZELİKLERİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Agrega malzemelerinin yapısını ve ve bileşimini öğretmek
Ders İçeriği Doğal agregalar, ageragaların oluşum ortamları, magmatik, metamorfik ve tortul kayaçların agrega olarak kullanılabilirliliği, agregalarda alterasyon mineralleri, tane şekleri,  yapısal ve dokusal özelliklerin tane şekli üzerindeki  yaptıkları  etkiler, çimento hammaddeleri ve çimento türleri, karışım sularının özellikleri, yapraksı minerallerin karışım suları üzerinde yaptıkları etkiler,  agrega ile çimento pastası arasındaki bağ ilişkileri, minerallerin fiziksel özelliklerinin ve kayaçların dokusal özeliklerinin  aderans üzerindeki etkileri, suların betonların bozunmasında oynadıkları rol, kayaların dokusal  ve yapısal özellikleri ve bunların kırma sistemlerine etkileri, agrega yataklarının etüdü ve haritalanması, rezerv hesapları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Agrega minerallerinin yapısı ve bileşenlerinin anlaşılması, farklı agrega türlerinin öğrenilmesi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler51050
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11616
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları