DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
JEO 504NEOTEKTONİĞİN ESASLARI3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Genç ve yaşlı tektonik, neotektonik paleotektonik tanımlamaları, neotektonik dönem öncesinde Türkiye’nin genel tektonik durumu, Doğu Anadolu bölgesinin sıkışma kökenli Ege graben sisteminin genişleme kökenli ve Orta Anadolu’nun geçiş bölgesindeki neotektonik evrimi, Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı, Bitlis kenet kuşağı ve Türkiye’nin neotektonik dönemdeki evriminin genel değerlendirilmesi.
Ders İçeriği Türkiye’nin jeolojik tarihdeki Orojenik Evreler (Pan Afrikan evresi, Hersiniyen evresi, Kimmerid evresi ve Alpid evre, Neotektonik evre), Neotektonik (Yenitektonik), Türkiye’nin Ana Paleotektonik Birlikleri ve Neotektonik Dönemdeki (Miyosen-Güncel) Jeolojik Evrimi, Türkiye’nin Neotektonik Dönemini Şekillendiren Ana Yapılar (Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu, Ölü Deniz Fay Zonu, Ege Yayı, Kıbrıs Yayı, Bitlis Kenet Kuşağı), Türkiye’nin Neotektonik Bölgeleri (Doğu Anadolu Sıkısma Bölgesi, Kuzey Anadolu Bölgesi, Orta Anadolu Ova Rejimi, Batı Anadolu Grabenleri)
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türkiye'de neotektonik dönemin ne zaman başladığını ve bu dönemde meydana gelen büyük tektonik yapıların öğrenilmesi.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler51050
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11616
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU