DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KOK 505İNDÜKLENMİŞ PLURİPOTENT KÖK HÜCRELER1 + 21. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İndüklenmiş pluripotent kök hücre (iPKH) biyolojisi hakkında temel kuramsal bilgi kazandırmak
Ders İçeriği - Programlama faktörleri veya moleküllerinin seçimi -Programlama faktörlerinin hücreye veriliş yöntemleri -Programlamanın moleküler temelleri -Epigenetik bellek ve programlamadaki rolü -iPKH’lerin mutasyon yükü ve tümör oluşturma özellikleri -Doğrudan farklılaştırma -iPKH’lerin tedavide ve ilaç geliştirmede kullanımı -iPKH bankacılığı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1iPKH oluşum ve gelişiminin moleküler mekanizmalarının anlaşılması
2iPKH gelişim mekanizmalarının öğrenilerek hücre davranışlarını yorumlama
3iPKH oluşum ve gelişiminin moleküler mekanizmalarının yüksek lisans düzeyinde kavranması hedeflenmektedir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13678
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1GÜLÇİN METE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  KOK 505 Dersin Adı:  İNDÜKLENMİŞ PLURİPOTENT KÖK HÜCRELER
Saat (T+P) : 1 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR GÜLÇİN METE E-Mail:  gabban@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2472,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : İndüklenmiş pluripotent kök hücre (iPKH) biyolojisi hakkında temel kuramsal bilgi kazandırmak
İçerik : - Programlama faktörleri veya moleküllerinin seçimi -Programlama faktörlerinin hücreye veriliş yöntemleri -Programlamanın moleküler temelleri -Epigenetik bellek ve programlamadaki rolü -iPKH’lerin mutasyon yükü ve tümör oluşturma özellikleri -Doğrudan farklılaştırma -iPKH’lerin tedavide ve ilaç geliştirmede kullanımı -iPKH bankacılığı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları