DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
KOK 503MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER1 + 21. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Mezenkimal kök hücreler (MKH) alanında temel yöntem ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak
Ders İçeriği -MKH kaynakları -MKH’nn immunofenotiplendirilmesi -MKH’nin in vitro farklılaştırılması -mikroRNA’ların MKH üzerine etkisi -MKH yaşlanması ve neoplaziye dönüşümü -MKH’nin parakrin etkileri ve doku onarımındaki rolleri -MKH’nin immün sistemi düzenleyici etkileri -MKH’nin tedavide kullanımı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1MKH biyolojisi hakkında kuramsal bilgi edinilmesi hedeflenmiştir.
2Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
3Ders sonunda öğrencilerin öğrendiği kuramsal bilgi ve teknikleri bağımsız olarak, eleştirel düşünce yaklaşımıyla çözüm yöntemi geliştirerek projeler geliştirebilmeleri hedeflenmiştir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)13678
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1ZEKİYE MELEK KÜÇÜKATAY

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  KOK 503 Dersin Adı:  MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER
Saat (T+P) : 1 + 2   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ZEKİYE MELEK KÜÇÜKATAY E-Mail:  mbor@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1700, 296 1700,
Ders Yeri TIP EB103,
Amaç : Mezenkimal kök hücreler (MKH) alanında temel yöntem ve uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak
İçerik : -MKH kaynakları -MKH’nn immunofenotiplendirilmesi -MKH’nin in vitro farklılaştırılması -mikroRNA’ların MKH üzerine etkisi -MKH yaşlanması ve neoplaziye dönüşümü -MKH’nin parakrin etkileri ve doku onarımındaki rolleri -MKH’nin immün sistemi düzenleyici etkileri -MKH’nin tedavide kullanımı
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları